Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
vindmøller til havs

Politisk

Store forventninger i energipolitikken

Publisert: 17. juni 2022

Stortingets behandling av energimeldingen har et klart fokus på havvind som den nye kilden til strøm for husholdninger, næringsliv og industriutvikling i Norge. Dette er viktig for Tekna.

Rett før pinsen sluttbehandlet energi- og miljøkomiteen på Stortinget energimeldingen fra Solberg-regjeringen, tilleggsmeldingen fra Støre-regjeringen og representantforslag om samme tema.

Partiene har få konkrete forslag som innebærer en dreining i hovedlinjene i energipolitikken annet enn på havvind. Her forventer vi større ambisjoner, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Tekna har jobbet med flere saker innen energiområdet det siste halve året, og hatt innspillsmøter med sine tillitsvalgte.

Tekna har lenge etterlyst en større satsing på havvind og er svært glad for at Stortinget nå har stilt seg bak regjeringens nylig framlagte ambisjoner om 30 GW innen 2040.

-Vi har også påpekt at utredninger av miljøkonsekvenser må komme i gang nå uten å vente på framtidige konsesjonssøknader. Her følger Stortinget opp med gode signaler om behov for mer kunnskap, sier Grøvik.

Teknas innspill om kompetansebehov innen batteriområdet følges også opp av Stortinget. Teknas krav om kvalitative kriterier for å sikre norsk industri- og kunnskapsutvikling ved tildeling av konsesjon for havvind på Sørlige Nordsjø II er ikke fulgt opp av komiteen.

 

Les også