Tekna-innspill til KrF

Tekna ber Kristelig Folkeparti arbeide for at det i ny regjeringsplattform tas inn et punkt om kompetansereformen hvor høyutdanningsgruppene også er i...