Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-president Lars Olav Grøvik mener arbeidet mot en sirkulær økonomi må få fortgang. Foto: Mikkel Moe

Politisk

Etterlyser strengere krav for å nå klimamål

Publisert: 15. nov. 2022

Det er nødvendig med strengere nasjonale føringer for ombruk, avfall og gjenvinning. – For å nå klimamålene og mål for bevaring av natur så trenger vi en mer sirkulær økonomi, sier president Lars Olav Grøvik.

Å gå fra en lineær økonomi, som vi har i dag, til en sirkulær økonomi innebærer at vi må forlate dagens bruk-og-kast og gå over til at produktene og materialene skal kunne brukes mange ganger.

Det vil både føre til lavere klimagassutslipp og mindre tap av uerstattelig natur.

En mer sirkulær økonomi er helt sentralt for at Norge og resten av verden skal nå de påkrevde klima- og miljømålene som er satt. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skjerpet nylig de norske klimamålene i forkant av klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt, som pågår nå. 

Trenger tydeligere krav

Tekna mener det er nødvendig med strengere nasjonale retningslinjer og krav for at Norge skal få fortgang i arbeidet mot en mer sirkulær økonomi.

Særlig er det muligheter for mer gjenbruk av materialer i bygg- og anleggssektoren. Det er en utvikling ansvarlige aktører innen sektoren selv etterspør, i følge Lars Olav Grøvik.

– Kravene til sortering og gjenbruk ved riving og renovering må gå hånd i hånd med utvikling av nye regler som tillater gjenbrukte materialer i renoverte og nye bygg, sier han, og peker på at bransjen selv har tatt mange gode initiativ innen gjenbruk av betongelementer, isolasjon, gips og trefiberplater.

– Slik kan vi begrense uttak av nye materialer, energibruk, forurensing og forringelse av natur, sier Grøvik.

Sånn kan du bli grønnere - her er Teknas kurs innen bærekraft

Stortingshøring om sirkulær økonomi

I mai la Høyre-politikerne Mathilde Tybring-Gjedde og Nikolai Astrup fram 20 omfattende forslag for hvordan Norge kan gå mot en mer sirkulær økonomi. De viste til at Norge er blant landene i verden med høyest materialforbruk og et høyt materielt fotavtrykk per innbygger, ifølge en rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).  

Sammen med andre berørte aktører fra næringslivet, arbeidsorganisasjoner og miljøorganisasjoner deltok Tekna på en høring om saken i energi- og miljøkomiteen på Stortinget tirsdag 8. november. 

Der understreket Lars Olav Grøvik at Tekna er positiv til forslagene som er lagt fram, og etterlyser samtidig enda strengere føringer og tallfestede mål fra nasjonale myndigheter når det gjelder materialbruk, avfall og materialgjenvinning av plast. 

– Norge når ikke målene når kravene er delegert ut i kommunene, sier Grøvik.

Les hele Teknas innspill til energi- og miljøkomiteen her

Tekna er glad for de bevilgningene Standard Norge har fått for å jobbe faglig med standarder knyttet til sirkulær økonomi, og oppfordrer myndighetene til å følge EUs arbeid på dette området.

– Gode standarder øker effekten av vedtatt politikk. EU gjør dette på sirkulærøkonomi, vi i Norge må bli minst like gode til å koble politikk og fag sammen.

Les mer om hvordan standarder kan brukes til å få fortgang i den sirkulære økonomien

 

Les også