-Invitasjoner til R-møtet blir utsendt om kort tid, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

Representantskapsmøtet: Seks regionale, fysiske møter

4. mars 2021

-Hovedstyret har nå vedtatt at representantskapsmøtet 2021 gjennomføres som seks regionale fysiske møter, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Koronasituasjonen får følger for det kommende representantskapsmøtet i Tekna, som finner sted 11.-13. juni.  Hovedstyret har på møtet i begynnelsen av mars vedtatt at R-møtet gjennomføres på seks lokasjoner:

  • Lokasjon 1: Representanter tilhørende region vest
  • Lokasjon 2: Representanter tilhørende region nord og Midt-Norge
  • Lokasjon 3: Representanter tilhørende Agder, Vestfold og Telemark, Buskerud og Innlandet
  • Lokasjon 4: Representanter tilhørende Oslo, Akershus og Østfold avdelingene og fagsiden
  • Lokasjon 5: Representanter tilhørende Oslo, Akershus og Østfold lønns- og interessesiden og alle studentene
  • Lokasjon 6: Hovedstyret, Lønns- og interesseutvalget, Fagutvalget, Avdelingsutvalget, Studentutvalget, Kontrollkomiteen, ordfører og viseordfører. Møtet ledes fra denne lokasjonen.

Hvis myndighetenes smitteverntiltak setter et nasjonalt tak på inntil 20 deltakere eller færre, gjennomføres R-møtet heldigitalt, med forkortet saksliste.

Hvordan R-møtet i 2021 skal gjennomføres, har vært debattert i lengre tid i organisasjonen, og har også vært ute på høring.

-Hovedstyret følger situasjonen nøye. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon. Vi tar sikte på å få sendt ut invitasjoner til møtet i løpet av kort tid, sier Randeberg.

 

Les også