Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg
Tekna-presidenten er positiv til den høye søknadsmassen til IKT og teknologifagene

Aktuelt

Rekordmange vil studere IKT- og teknologifag

Publisert: 24. juli 2020

Rekordmange søkte seg til IKT fag denne høsten. Opptakstallene til universiteter og høyskoler, viser at IKT har nest størst prosentvis økning på utsendte tilbud på 18,3 prosent. IKT fagene opplevde en økning i antall søkere på 12,8 prosent sammenlignet med i fjor.

Hele 14 000 studenter har søkt teknologiske fag som førstevalg i år, dette er en økning på 5,3 prosent sammenlignet med i fjor. 7136 hadde IKT som sitt førstevalg. Antallet kvalifiserte søkere til disse studiene har en økning på henholdsvis 11 og 17 prosent sammenlignet med i fjor.

Tekna-presidenten er positiv til den høye antall søkere som hadde IKT og teknologifag som sitt førstevalg samt den store økningen i antall kvalifiserte søkere.

– Det er gledelig at stadig flere ønsker å studere IKT- og teknologifag. Til tross for flere studieplasser denne høsten er det kun 15 000 av de 21 000 søkerne som har fått innfridd sitt førstevalg. Vi ser derfor behovet for enda flere studieplasser innen disse viktige fagområdene. Det hjelper lite at flere vil studere IKT og teknologi dersom de høye opptakskravene gjør at flere må ta til takke med andrevalget, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Koronapandemien påvirker årets opptak til høyere utdanning. Langt flere har søkt seg inn på studier ved høyskoler og universiteter i år. Søknadsmassen har gjort opptakskravene rekordhøye.

-På grunn av koronapandemien hadde ikke avgangselevene i videregående eksamen i vår, dette har resultert i at de i snitt har høyere karakterer enn fjorårets kull. Dette har ikke antallet nye studieplasser klart å løse i tilstrekkelig grad, sier Randeberg.

IKT- sikkerhet viktig

Tekna presidenten er positiv til at flere søker seg til IKT fagene og ser et stort og økende behov for denne kompetansen i årene fremover. Hun mener det spesielt er viktig med mer kunnskap innenfor IKT sikkerhet.

-Norge ligger langt fremme når det gjelder digitalisering. Våre medlemmer har nøkkelposisjoner, og kan bidra i utviklingen av viktige næringer og effektive offentlige løsninger. Men det er avgjørende at IT-sikkerhet ligger til grunn, ellers gjør vi oss selv svært sårbare, sier Tekna president Lise Lyngsnes Randeberg.

- Med en stadig større digitalisering i samfunnet, er vi avhengige av folk som kan bidra i utviklingen av viktige næringer og effektive offentlige løsninger. Da er det avgjørende at folk opplever gode teknologiske løsninger og har tillit til de digitale tjenestene og at IKT- sikkerhet ligger til grunn for denne utviklingen, påpeker hun.

Flere kvinnelige søkere

Antall kvinner som ønsker å studere IKT fag har økt med 28 prosent. 

– Dette er bra, vi trenger flere gode realister og teknologer. Det er i samspillet mellom disse fagområdene vi finner løsningene på utfordringer knyttet til blant annet klima, energi og helse. Teknologi- og realfag har vært med å bygge landet og er med på å forme fremtiden, avslutter Randeberg.

Håper på flere studieplasser

Studentleder Rebekka Lie er fornøyd med at stadig flere søker seg til realfag og teknologi.

- Det er positivt at stadig flere søker seg inn på realfag og teknologi, og jeg er fornøyd med at 1472 nye studieplasser innen teknologi fylles opp. Det er likevel skyhøye opptakskrav i år, og alt for mange studenter fikk ikke førstevalget sitt innen dette fagområdet. Det er synd at vi går glipp av motiverte teknologi- og realfagsstudenter. Vi håper derfor selvfølgelig vi vil se enda flere studieplasser i fremtiden, avslutter Lie.

 

Les også