Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung mann sitter på en rotete arbeidplass
Ta kontakt med Tekna om du får avslag fra NAV om dagpenger i forbindelse med eventuell arbeidskonflikt innen frontfagsoppgjøret.

Aktuelt

Permitteringsvarsel grunnet mulig streik i frontfagsoppgjøret

Publisert: 11. aug. 2020

Enkelte bedrifter har sendt ut betinget permitteringsvarsel som følge av at det kan bli streik i frontfagsoppgjøret.

Det er vanlig prosedyre at bedriftene varsler muligheten for permitteringer i slike situasjoner.

Frontfaget- det vil si forhandlingene i konkurranseutsatt industri som foregår sentralt mellom Norsk industri (NHO), Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) – endte med brudd 3. august, da partene gjenopptok forhandlingene. Forhandlingene skulle egentlig foregå i mars, men måtte utsettes som følge av pandemien.

Når partene i et sentralt oppgjør bryter forhandlingene, går prosessen over til mekling hvor man får bistand fra riksmekler. I mekling vil man etterstrebe å finne en løsning, men arbeidstakerorganisasjoner kan benytte streik som tiltak for å sette makt bak viktige krav hvis man ikke kommer til enighet.  Det er vanlig at man benytter tiden frem til meklingsfrist for å finne løsninger. En mulig streik vil vanligvis ikke iverksettes før meklingsfristen er ute. Frist for å komme til enighet til 20. august, er klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen, er det da fare for streik fra arbeidstidens begynnelse 21. august.

Hva betyr dette for Teknas medlemmer?

Det er kun medlemmer i Fellesforbundet og Parat som kan tas ut i streik i dette oppgjøret. Samtidig kan en streik berøre bedrifters mulighet til å opprettholde drift. Bedrifter kan derfor permittere øvrige ansatte ved en eventuell streik.

1. Permitteringsvarsel

Hvis behovet for permittering som følge av streik oppstår, må bedriften sende ut et permitteringsvarsel til den enkelte ansatte som permitteres, hvor det fremgår hvorfor man permitteres, og fra hvilket tidspunkt.  Et betinget, generelt permitteringsvarsel som bedrifter har gitt nå, er ikke tilstrekkelig.

2. Dagpenger

Blir du permittert på grunn av arbeidskonflikt ved bedriften du er ansatt i, har du bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten. Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift, har rett til dagpenger under permittering. For permitterte der streik ved en bedrift er en indirekte årsak til permittering i en annen bedrift, for eksempel ved at streiken fører til mangel på oppdrag i den andre bedriften, er det derfor ikke nødvendig å vurdere om lønns- eller arbeidsvilkårene må antas å bli påvirket.

3. Hvis du ikke har krav på dagpenger

Tekna kan kompensere inntektsbortfallet tilsvarende dagpenger, dersom du får avslag på dagpenger som følge av permittering ved streik. Du må først søke NAV om dagpenger. Hvis du får vedtak om avslag fra NAV om dagpenger, må du ta kontakt med Teknas sekretariat.

 

Les også