Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av flere personer som står etter forhandlinger og håndhilser på hverande og smiler

Nyutdannede skal ha overtid

Publisert: 8. aug. 2019

27 prosent av nyutdannete Tekna-medlemmer har ikke overtidsbetalt. Dette er i mange tilfeller lovstridig, sier Lise Lyngsnes Randeberg i DN.

27 prosent av nyutdannete Tekna-medlemmer oppgir at de ikke har rett til overtid. Dette er i mange tilfeller i strid med Arbeidsmiljøloven, som er klar på at arbeidstakere skal ha rett på overtidsbetaling. Mange bedrifter kjenner ikke reglene, eller bryter loven bevisst.

Unntak for loven skal bare skje dersom man har såkalt særlig uavhengig stilling. Dette vil si overordnede og ansvarsfulle stillinger, med en åpenbar selvstendighet og uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver gjennomføres. Arbeidsmiljølovens forutsetning er klar på at unntaksreglene skal forstås strengt.

Likevel ser vi at alt for mange ferske arbeidstakere havner inn under unntaksbestemmelsen. Svært få nyutdannete kvalifiserer til å havne i slike stillinger, og tallet skulle derfor ligge nærmere null.

Bruken av særlig uavhengige stillinger blant de unge økte under oljekrisen, da arbeidsmarkedet var vanskelig for teknologer. I 2016 hadde hele 34 prosent av de nyutdannete kontrakter uten rett til overtid. Det indikerer at mange bedrifter utnyttet det tøffe markedet til å gi de unge kontrakter uten rett til overtid. Førstegangssøkere er en sårbar gruppe, og det er ikke alltid lett for nyutdannete å krangle om detaljer i kontrakten når den ligger på bordet. Det er også mange unge som ikke kjenner til rettighetene de faktisk har gjennom lovverket. Bedriftene har et spesielt ansvar her, og må nå ta et krafttak for å redusere antallet unge som ikke får rett til overtid.

Definisjonen av særlig uavhengig stillinger bør tydeligere fram i loven, slik at det er klart hva som gjelder og for hvem. Samtidig må arbeidstilsynets rolle som kontrollorgan styrkes for å sikre at arbeidstakerne får kontraktene de har krav på. Uten strenge sanksjonsmuligheter vil misbruket fortsette.

Lise Lyngsnes Randeberg

President i Tekna

(DN 08.08.19)

 

Les saken i DN

 

Les også