Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-presidenten avduker bauta i Mo i Rana.
Tekna-president Lars Olav Grøvik under avdukingen av Tekna-bautaen i Mo i Rana.

Aktuelt

Ny Tekna-bauta reist i Mo i Rana

Publisert: 12. juli 2021

– Teknologi, kompetanse, innovasjon, men også mot og omstillingsevne vil være avgjørende dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Dette var ett av budskapene fra Tekna-president Lars Olav Grøvik under den nylige avdukingen av Tekna-bautaen i Mo i Rana. Han viste til daværende handelsminister Lars Evensen, som uttalte i 1946 om Norsk Jernverk at «dette er det største industrielle engangsløft vårt land har hatt».

– Slike industrielle bragder trenger vi flere av, understreket Grøvik, som pekte på at Mo Industripark kan i dag smykke seg med å være et av Norges største industrimiljøer, og et vellykket resultat av forskningssamarbeid og store visjoner.  

Mot og omstilling

– Det går en rød tråd fra de første gruvene i Rana-området via Stortinget sin beslutning om å bygge Jernverket, videre til omstilling fra malmbasert jernproduksjon til skrapjernbasert produksjon. Denne røde tråden er mot og omstillingsevne. På mange måter var det skrapjernbaserte jernverket Norges første sirkulære industribedrift, påpekte Tekna-presidenten.

Det grønne skiftet

Han viste til at Mo Industripark og Mo i Rana-samfunnet nå står framfor neste steg i grønne skiftet; byggingen av batterifabrikken Freyr.

– Dette viser mot, livskraft og omstillingsevne. Vi trenger flere industriparker som dette, dersom vi skal lykkes i det grønne skiftet. For vi kan ikke komme utenom at vi står overfor en stor omstilling som vil kreve mye av oss; både knyttet til utvikling av avansert næringsteknologi og kompetanse.  Dette er vår store mulighet til å gjennomføre det grønne skiftet, og samtidig skape store verdier og nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser, sa Grøvik.

– Det er derfor med en stor glede at jeg kan reise denne bautaen: for å hedre Ranas industrihistorie og fortsatt levende, og ikke minst lovende og fremtidsrettede industri, sa Tekna-presidenten.

Et stort antall tilskuere var møtt fram til avdukingen av bautaen. Leder av Tekna Helgeland avdeling Kim Ronny Elstad overrakte i forbindelse med arrangementet en 3D-printer til Storforshei skole.

Selve bautaen er tre meter høy, og er designet av billedhugger Hagbart Solløs.

De andre Tekna-bautaene

Tekna reiser bautaer rundt omkring i landet som skal minne oss om bragder innen teknologi og realfag. Disse bragdene skal være av avgjørende betydning for samfunnsutvikling, økonomi og/eller arbeid. Arbeidet drives fram av Bautakomiteen, som oppnevnes av Teknologihistorisk Gruppe i Tekna Oslo avdeling.

Her er Tekna-bautaene

Dette er Norsk Jernverk

A/S Norsk Jernverk ble vedtatt etablert 10. juli 1946, og startet produksjonen 19. april 1955. Gikk fra statlig til privat eierskap i 1988. Jernverket la grunnlaget for Mo Industripark, og en region med omfattende og variert næringsvirksomhet. Tekna-bautaen i Mo i Rana hedrer modige politikere, dyktige arbeidere og innovative teknologer som etablerte nasjonal storindustri basert på lokale innsatsfaktorer.

Dette er Mo industripark

Dette er industrihistorien i Rana

Les også