Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Containerskip
Tekna er bekymret over prognosene om at mange maritime arbeidsplasser kan forsvinne.

Aktuelt

Ny rapport: 20 000 maritime arbeidsplasser kan forsvinne

Publisert: 20. aug. 2020

-Svært mange arbeidsplasser i maritim sektor står nå i fare for å forsvinne. Vi er bekymret over disse nye prognosene, og vi ønsker effektive tiltak i statsbudsjettet for 2021, sier Lise Lyngsnes Randeberg, som er president i Tekna.

Prognosene som Menon Economics har utarbeidet, er dystre. Motkonjunkturtiltakene som er vedtatt til nå, vil ikke å hindre tap av mange arbeidsplasser, også i et beste-scenario for smittespredningen. Ved gjentatte smittebølger står norsk maritim i fare for å miste nesten 20 000 arbeidsplasser frem til utgangen av 2022. I et mindre alvorlig scenario, med en situasjon uten drastisk forverring eller forbedring av koronapandemien, vil rundt 13 000 maritime arbeidsplasser forsvinne. I begge scenariene er motkonjunkturtiltakene som regjeringen lanserte på forsommeren regnet inn i framskrivingen.

- Slik verden ser ut per i dag, med nye smittebølger i flere land, så øker sannsynligheten for rapportens verst-tenkelige scenario. Det viktigste myndighetene gjør nå er naturligvis å begrense spredning av viruset. Dernest er det viktig for oss å bygge forståelse for at flere og kraftfulle motkonjunkturtiltak vil ha en stor effekt for å motvirke det dramatiske fallet i sysselsettingen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Dramatisk for verftene

Situasjonen ved de store norske skipsverftene er kritisk. Rapporten sier at vi kan vente en kraftig nedtur, der i verste fall 5 400 ansatte mister jobben over de neste tre årene. I beste fall vil fortsatt en tredjedel av de verftsansatte miste jobben.

Rapporten bekrefter at verken oljepakken eller verftspakken vil få den ønskede effekten for den mest utsatte delen av næringen, de store skipsverftene. Nybygg for offshorefartøy er borte i overskuelig fremtid, og bestillinger av cruisefartøy ser ikke ut til å komme med det første. Endringene i petroleumsskatteordningen vil kunne utløse større positive effekter hos rederiene og tjenesteleverandørene, men kun hos selskapene som er vridd mot olje- og gassmarkedet.

- Det er viktig å følge nøye med operatørselskapene slik at endringene gir aktivitet i hele verdikjeden. Foreløpig ser vi få tegn til at pakken sikrer aktivitet for fartøyene på norsk sokkel, sier Engan.

Krisetiltak må på plass

Næringen mener at staten bør innføre en vrakpantordning for offshorefartøyer, og forlenge fjerningen av taket i nettolønnsordningen for norske offshorefartøyer, ikke bare for fjerde kvartal, men for hele 2021.

Prognosene er utarbeidet av Menon Economics i en rapport bestilt av Maritimt Forum, NITO, Tekna, Negotia og Lederne.

Les også