Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bjørn Skrattegård og Anne-Karin Rime håndhilser
Forhandlingene i gang: Bjørn Skrattegård i Spekter og Anne-Karin Rime, forhandlingsleder for Akademikerne helse

Aktuelt

Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

Publisert: 6. apr. 2022

-Sykehusene bruke lønn som et verktøy for å beholde og rekruttere dyktige folk med den rette kompetansen, sier Anne-Karin Rime, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Gjennom pandemien har det blitt klart at vi er nødt til å ha et robust helsevesen som både kan gi nødvendig helsehjelp og ha en kriseberedskap. 

Lønnsforhandlingene med Spekter i sykehusene startet tirsdag 5. april kl. 11.

- Vi forventer at forhandlingene blir reelle og frie ved hvert enkelt sykehus og at lokale behov og lokalt avtalte kriterier for lønnsutvikling er rådende, sier Rime.

Akademikerne forventer at årets oppgjør sikrer medlemmene reallønnsvekst. Teknisk beregningsutvalg anslår at prisveksten blir 3,3 prosent i år, samtidig ble resultatet for industrien 3,7 prosent.

Norm over tid

Akademikerne mener det er viktig at frontfagsrammen fungerer som er en norm over tid.

- Resultatet i frontfaget må ikke bli et tak i etterfølgende tariffoppgjør. Det vil svekke de frie forhandlingene. Frontfagsmodellen gir handlingsrom, og det handlingsrommet må brukes for å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse.

Det er lønnsforskjeller mellom privat og offentlig sektor. Det gjør det utfordrende å beholde og rekruttere fagfolk med rett utdanning og kompetanse.

- For å sikre at offentlig sektor kan beholde og rekruttere nødvendig kompetanse er det nødvendig at gapet mellom lønnsnivået i offentlig og privat sektor reduseres.

For Akademikernes medlemmer i sykehusene forhandles lønnen lokalt eller foreningsvis med Spekter.

Krav om hjemmekontor og arbeidstid på reise

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, dermed tar også Akademikerne med seg andre krav inn i forhandlingene.

Pandemien har vist at det er mange som kan jobbe delvis hjemmefra.

- Vi mener det skal legges til rette for at ansatte som ønsker det kan ha hjemmekontor, og at de ansatte skal være like godt forsikret på hjemmekontor som i virksomhetens lokaler, avslutter Rime.

Akademikerne krever også at reisetid skal regnes som arbeidstid.

Fra Tekna stiller Synne Lüthcke Lied inn i lønnsforhandlingene. 

Frister for videre forhandlinger


• 11. mai - Oppstart lokale forhandlinger for forbund uten sentral
overenskomstdel
• 2. juni kl. 15.00 - Frist for å be om bistand i lokale forhandlinger for forbund uten sentral overenskomstdel.

10 . juni kl. 1500 - De lokale forhandlingene skal være avsluttet. 

Krav fra Akademikerne helse

Les også