Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anders Kvam og Erik Graff hilser på hverandre

Aktuelt

Meklingsinnspurt i lønnsoppgjørene

Publisert: 13. okt. 2020

Denne uken starter meklingsinnspurten i årets lønnsoppgjør i staten og kommunene. Frist for å komme til enighet er onsdag 14. oktober klokka 24.

Akademikerne har brutt i stat, Oslo og KS.

- Vi går inn i denne meklingen for å finne gode, ansvarlige og konstruktive løsninger i en situasjon med mye usikkerhet. Jeg ser frem til meklingen og har tro på at vi skal komme til enighet, sier forhandlingsleder for Akademikerne stat Anders Kvam.

Det ble brudd i forhandlingene 14. september etter at staten lukket døra for videre forhandlinger, både om økonomi og forenkling av hovedtariffavtalen. Mandag klokken 10 var meklingsinnspurten i gang.

Moderate forventninger

Akademikerne brøt forhandlingene med Oslo kommune sammen med YS, LO og Unio 15.september. Akademikerne brøt også forhandlingene i kommunesektoren, som eneste arbeidstakerorganisasjon.

- Årets oppgjør er spesielt, og vi gikk inn i forhandlingene med moderate økonomiske forventninger. Vi var løsningsorienterte, men kunne ikke anbefale KS sitt tilbud, sier forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen.

Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt krav om kollektive, lokale forhandlinger for lektorer. Det økonomiske tilbudet til lektorene var i tillegg svært svakt. I tillegg la KS føringer på de lokale forhandlingene for Akademikernes medlemmer som forhandler på den enkelte arbeidsplass.

Det er også brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om deres særavtale. Avtalen regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for LIS1.

Meklingsinnspurten starter tirsdag 13. oktober.

- Et større mål

Akademikerne gikk inn i meklingsinnspurten med Oslo kommune mandag klokken 13. Det gjorde også YS, LO og Unio.

Akademikernes hovedkrav i forhandlingene var en endring av selve lønnssystemet – til lokale, kollektive forhandlinger. Oslo kommune er det eneste området der Akademikernes medlemmer har sentrale forhandlinger, et lite fleksibelt system der kommunens ledere står uten mulighet til å forhandle lønnen på den enkelte arbeidsplass.

- Dette handlet ikke om penger, men om et større mål. I Oslo strakk vi oss langt i forhandlingene for å finne en løsning uten å lykkes, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Han setter nå sin lit til meklingsmannen.

Akademikerne avventer utviklingen og resultatet av meklingen i både Oslo og KS før man eventuelt melder ut folk i konflikt med fire dagers varsel. Det er varslet et uttak på 784 dersom Akademikerne ikke kommer til enighet med staten.

Les også