Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna ser inn i kamera med en dus bakgrunn

Aktuelt

Mange nyutdannete nektes overtid

Publisert: 8. apr. 2021

28 prosent av Teknas nyutdannete medlemmer har arbeidskontrakter uten rett til overtid. –Retten til overtid er hjemlet i loven. Unntak fra overtidsretten skal bare gis unntaksvis, og blant nyutdannete uten erfaring skal andelen være tilnærmet null, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tall fra Teknas lønnsundersøkelse viser at mange av de nyutdannete teknologer og realister ikke har rett til overtid. Nærmere 3 av 10 av de nyutdannete har såkalte særlig uavhengige stillinger, som gjør at de unntas retten til overtid. Dette er en liten økning fra 2019, da andelen var 27 prosent.

Utnytter nyutdannede

- Arbeidsmiljøloven er klar på at arbeidstakere skal ha rett på overtidsbetaling. Unntaket er de som omfattes av unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven om særlig uavhengige stillinger. Denne er ment for blant annet arbeidstakere i lederstillinger eller andre «ekspertstillinger». Nyutdannete skal som hovedregel ikke omfattes av slike unntak, sier Randeberg.

Tekna mener tallet for nyutdannete bør være tilnærmet null, siden de færreste av de nyutdannete går inn funksjoner som ledere eller eksperter.

- Bedriftene skal gi nyutdannet arbeidskraft skikkelige kontrakter. De skal ikke utnytte det at nyutdannete er usikre og sårbare når de forhandler sine første kontrakter. De unge må også selv i større grad være bevisst sine rettigheter når de søker første jobb, sier Randeberg.

Kan bli kostbart

Tekna anbefaler alle nyutdannete å sende jobbkontraktene til Teknas jurister for en gjennomgang.

- Det er lett at man bare fokuserer på grunnlønnen, og ikke tenker på detaljer som overtid når man forhandler første jobb. Det kan i verste fall bli kostbart, sier Randeberg.

Hun mener Arbeidstilsynet i større grad bør ta tak i problemstillingen med særlig uavhengig stillinger, som i mange tilfeller er ulovlige kontrakter.

- Det er egentlig ganske enkelt. Nyutdannete skal ha rett til overtidsbetaling, slik det er hjemlet i loven, avslutter Tekna-presidenten.

Les også