Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En stor gruppe mennesker sitter i en stor sal og mange rekker opp hender for å stemme for noe

Politisk

Lite uenighet på R-møte

Publisert: 22. juni 2021 Streaming

Enighet preget Teknas digitale Representantskapsmøte (R-møte). Fremtidens arbeidsliv, bærekraft og psykisk helse var blant temaene det ble debattert og votert over. I 2023 holdes møtet i Tromsø.

For første gang arrangerte Tekna et heldigitalt R-møte, og de fleste av sakene ble banket gjennom uten store kontroverser.

Blant sakene som ble vedtatt var Hovedstyrets innstilling om at arbeidet med bærekraft, involvering og frivillighet fram mot 2030 prioroteres.

Det ble også gjort et vedtak, etter forslag fra Lønns- og interesseutvalget, på at det skal arbeides for at alle medlemmer skal ha rett til en fysisk arbeidsplass, og at fjernarbeid skal være frivillig.

Studentene vant fram

Studentene fikk støtte i sin sak om at Tekna må jobbe for utfordringer knyttet til unge som får terminert sommerjobben eller jobben før den har startet, slik vi så flere eksempler på i starten av pandemien. Studentene fikk også flertall for sitt forslag om å få midler til et ekstraordinært møte for alle studentkontaktene våren 2022 for å utveksle erfaringer etter mange måneder med pandemi.

Lønns- og interesseutvalget fikk tilslutning til at Tekna ytterligere skal øke innsatsen for å synliggjøre tillitsvalgtes rolle i omstillingsprosesser, og for å sikre tillitsvalgte nødvendig støtte og ressurser i omstillinger og i utviklingen av gode lokale løsninger.  

Det ble også gjort et vedtak om å styrke sin posisjon for stipendiater, gjennom mer ressurser, rådgivning, politisk påvirkning og informasjon.

Noe debatt ble det rundt spørsmålet om kraftproduksjon, og Teknas syn på ulike former for energikilder. Delegatene gikk inn for et forslag der det ble presisert at Teknas rolle er å formidle fordeler og ulemper ved ulike former for kraftproduksjon, og at dette skal være faktabasert.

Hovedstyrets forslag om å øke kontingenten med 120 kroner per år ble vedtatt, slik at kontingenten blir 4860 kroner i 2022. Neste R-møte skal være i Tromsø i 2023.

Les også