Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Erik Graff
Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.

Aktuelt

Krever reallønnsvekst for høyt utdannete

Publisert: 23. apr. 2021

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune er i gang. Akademikerne forventer en klar lønnsvekst for sine medlemmer. -En god lønnsvekst er avgjørende for at ikke Oslo skal tape i konkurransen med privat sektor, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne.

Fredag 23. april startet forhandlingene i Oslo opp. Tekna er representert gjennom sitt forhandlingssamarbeid med Akademikerne som forhandler for 3400 høyt utdannede i hovedstaden, blant annet Teknas medlemmer i Oslo.

- Vi forventer en klar reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Deler av kommunen sliter med å beholde høyt utdannede, og en god lønnsvekst er avgjørende for at ikke Oslo skal tape i konkurransen med privat sektor, sier Graff.

Han uttrykker bekymring for at praktiseringen av frontfaget har utviklet seg i feil retning de siste årene.

- Det er ment som en norm over tid, men oppleves i dag som en tvangstrøye og fasit i de offentlige oppgjørene. Kommunen må kunne bruke lønn som personalpolitisk virkemiddel for å sikre rekruttering og kvalitet i tjenestene i Oslo i årene som kommer, sier Graff.

Lokale forhandlinger

Akademikerne krever at forhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass, og ikke sentralt på Rådhuset for nesten 50 000 ansatte. Lokale forhandlinger gir mer målrettet bruk av lønnsmidlene.

- Det er på den enkelte arbeidsplass man kjenner til behovene for kompetanse, og lønnsforhandlingene må brukes aktiv for å tiltrekke seg og beholde de ansatte man har behov for, sier Graff.

Oslo er den eneste kommunen der Akademikernes medlemmer tilhører et sentralt, gammeldags forhandlingssystem.

- Dette er et mellomoppgjør, men vi jobber videre for et permanent systemskifte for våre medlemmer. Dette er avgjørende for at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass for akademikere og for at kommunen skal nå sine ambisiøse mål.

Les også