Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Utvalgets medlemmer fra EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, NITO, Tekna og Samfunnsbedriftene.
Utvalgets medlemmer fra EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, NITO, Tekna og Samfunnsbedriftene.

Foreslår kompetansetiltak for energibransjen

Publisert: 28. okt. 2022

Energibransjen står overfor store endringer, og har utfordringer med å rekruttere folk med riktig kompetanse. Tekna har deltatt i et utvalg med representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i energibransjen, som har sett på tiltak til løsninger.

Partene i Energiavtale I og II ble i forbindelse med tariffoppgjøret 2021 enige om å etablere et partssammensatt utvalg for å se nærmere på kompetansesituasjonen for energibransjen. I tillegg til Tekna har NITO, EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Samfunnsbedriftene deltatt i utvalget. 

– Alt tyder på at utfordringene med å sikre tilstrekkelig kompetanse i energibransjen bare vil fortsette å øke. Dette er en samfunnskritisk bransje, noe som har blitt svært synlig de siste månedene, sier Christel Kirkøen fra Tekna Kommune.

Utvalgets rapport ser på utfordringene ved dagens situasjon, og peker på mulige tiltak for fremtiden. 

Nylig presenterete utvalget sine forslag til løsninger. Se webinaret med lansering av utvalgets rapport her

Fire prioriterte tiltak:

Rapporten summerer opp fire tiltak for å motvirke fremtidig kompetansemangel i energibransjen i kommunene. 

1. Opprette samarbeidsforum: Samarbeidsforumet skal fokusere på kompetansearbeidet også etter utvalgets rapport. De skal møtes 2-4 ganger i året, og bidra med råd og veiledning til partene lokalt om hvordan de kan arbeide med kompetanse.

2. Videreføre bransjeprogrammet: Utvalget oppfordrer partene til å reoppnevne og videreutvikle bransjeprogrammet for elektro-, automasjon, fornybar- og kraftnæringen. Utvalget har også pekt på dette behovet overfor Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

3. Samarbeid mellom bedriftene: Utvalget anbefaler bedrifter å samarbeide om kritisk kompetanse. Utvalget peker på at støttefunksjoner og spesialistkompetanse vil kunne deles eller leveres fra underleverandører.

4. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner: Utvalget oppfordrer bedriftene til å vurdere samarbeid med utdanningsinstitusjoner om etter- og videreutdanning.

Bransjeprogrammene må videreføres

Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltakelsen i kompetanseutviklingen innenfor utvalgte bransjer med omstillingsbehov. Det er et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Videreutdanningstilbudene skal kunne kombineres med jobb, og skal gi studiepoeng.

Les mer om studietilbud gjennom Bransjeprogram for elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen. 

Rapporter 

 

Les også