Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Sonia Monfort Roedelé, forhandlingsleder i Akademikerne
Forhandlingsleder i Tekna Sonia Monfort Roedelé

Aktuelt

Enighet med KS i meklingen i kommunal sektor

Publisert: 24. mai 2022

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Tirsdag 24.mai, over 12 timer etter fristen, kom Akademikerne til enighet med KS. I kommunal sektor forhandler Akademikerne for sine 13 medlemsforeninger og tre samarbeidsforeninger, som til sammen utgjør rundt 26 500 medlemmer.

For de fleste av Akademikernes medlemmer, bortsett fra lektorene, gjennomføres lokale kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass som vanlig utover året.

– Lokale kollektive lønnsforhandlinger gjør at arbeidsgivere kan bruke lønn for å både beholde kompetente folk og rekruttere nye høyt utdannede som kommunene trenger for å løse oppgavene til det beste for innbyggerne, sier Tonje Leborg.

Krevende forhandlinger

Forhandlingsleder i Tekna Sonia Monfort Roedelé forteller at det også har vært lange og vanskelige diskusjoner om bestemmelser i Hovedtariffavtalen som er viktige for arbeidsvilkårene for Teknas medlemmer i kapittel 3 og 5. Partene kom likevel til enighet langt på overtid.

- Det kunne selvsagt vært en enda bedre ramme på årets oppgjør, men vi er godt over frontfagets ramme og har beholdt noen viktige rettigheter som har stor betydning for våre medlemmer. Vi har fått gjennomslag for noen forbedringer i tariffavtalens tekst som tydeliggjør en del rettigheter for medlemmene våre lokalt, sier hun.

Skal diskutere lønnssystemet i kapittel 4

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, der partene forhandler om både lønn og bestemmelser i hovedtariffavtalen.

Partene ble enige om en sentral økonomisk ramme for kapittel 4 på over 3,8 prosent for 2022. Rammen består av elementene overheng, tarifftillegg og anslått glidning. Det er lagt til grunn et overheng i kapittel 4 på 1,7 prosent, og et anslag på glidning på 0,2 prosent. I tillegg inneholder rammen tarifftillegg per 1. mai som bidrar til en årslønnsvekst på 1,94 prosent.

Samtidig arbeider Akademikerne for lokal lønnsdannelse også for lektor-medlemmene våre. Det mener vi er viktig for å rekruttere og beholde høyt utdannede også i skolen.

I oppgjøret ble partene også enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan dagens sentrale lønnssystem i kapittel 4 fungerer for å rekruttere og beholde kompetanse. Det er Akademikerne fornøyd med.

Vi håper dette arbeidet vil synliggjøre hvilket handlingsrom som ligger i å bruke lokale lønnsforhandlinger som et personalpolitisk virkemiddel også for å rekruttere og beholde de yrkesgruppene som er omfattet av kapittel 4.

Bedre arbeidsvilkår på hjemmekontoret

I avtalen fikk Akademikerne også gjennomslag for at partene i KS-området skal vurdere hvilke reguleringer som må på plass for at arbeidstakeres rettigheter på hjemmekontoret ivaretas. Forsikring, personvern og følgende av endringene i hjemmekontorforskriften er forhold som partene bør avklare, heter det i avtalen.

Partssamarbeid om reisetid og arbeidstid

Det skal også nedsettes et partssammensatt utvalg som frem til neste hovedoppgjør skal vurdere behovet for endringer i avtaleverket knyttet til reisetid og arbeidstid som er viktig for Teknas medlemmer. I dette arbeidet skal partene blant annet kartlegge praktiseringen av bestemmelsen om tjenestereiser i hovedtariffavtalen.

 

Les også