Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Erik Graff
Forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff

Aktuelt

Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Publisert: 25. mai 2022

- Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Mer enn et døgn etter meklingsfristen i årets oppgjør i offentlig sektor kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune. 

- Dette har vært den mest krevende meklingen på mange år. Ut fra en helhetsvurdering har vi kommet til et resultat vi kan anbefale våre medlemsforeninger, sier Graff.

Den totale rammen havnet på 3,84 prosent. Til sammenlikning er rammen i frontfaget 3,7 prosent.

Lokale, kollektive forhandlinger

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om et nytt lønnssystem med lokale, kollektive forhandlinger hvert år. Oslo er den eneste arbeidsgiveren i offentlig sektor som ikke har modernisert sitt lønnssystem for Akademikernes medlemmer.

- Lokale forhandlinger er viktig fordi det sikrer våre medlemmer en rettferdig lønnsvekst og det sikrer at Oslo kommune i større grad beholder dyktige ansatte med høy kompetanse i konkurranse med andre arbeidsgivere. Det trenger kommunen for å oppnå de ambisiøse målene de lover å gi Oslos innbyggere, sier Graff.

Kommunens virksomhetsledere har sagt at det over flere år har bygget seg opp et behov for lokale forhandlinger i år. Oslo valgte å ikke opprettholde kravet i meklingen.

- Det er uforståelig for oss at kommunen velger å ikke lytte til sine egne virksomhetsledere, og vi sitter igjen med store spørsmål knyttet til dem som forhandlingspartner.

- Stikk i strid med signaler

Også Teknas forhandlingsleder i Oslo kommune, Sonia Monfort Roedelé, er svært misfornøyd med at Oslo kommune igjen gir all lønnsøkning som generelle tillegg på lønnstabellene sine.

- Det er stikk i strid med signalene om behovet for en pott til lokale forhandlinger som Oslo kommune har gitt i forhandlingene. Vi er skuffet over at Oslo kommune bakker ut fordi noen parter motsetter seg lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Roedelé.

Tekna mener at virksomhetene I Oslo kommune trenger det handlingsrommet som lokale forhandlinger gir dem til å rekruttere og beholde medarbeidere med høy akademisk kompetanse.

- I dag er kommunen fanget i et utdaterte lønnssystem og sliter med å sikre medarbeidere en lønnsutvikling basert på kriterier som ansvar, kompetanse og verdiskaping, sier Roedelé.

Lik forhandlingsrett

I tillegg til kravet om systemendring, krevde Akademikerne fulle partsrettigheter for våre medlemmer i undervisningssektoren. Oslo er eneste kommune i landet som krever at en fagforening må organisere minst 17,5 prosent av de ansatte i en etat for å få forhandle om arbeidstid, lønns- og ansettelsesvilkår.

- Meklingsresultatet gir våre medlemmer innflytelse et lite stykke på vei, ved at våre medlemmer er part i forhandlinger om arbeidstidsordninger på den enkelte skole. I perioden frem til neste hovedoppgjør skal partene vurdere sine erfaringer. Målet er at alle aktører får like mye innflytelse.

Formelt har Akademikerne anbefalt medlemsforeningene å godta meklers skisse. Hver enkelt forening bestemmer om de vil godta meklingsresultatet.

Les også