Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Forhandlingsleder Julius Okkenhaug er fornøyd med at de har landet oppgjøret i Oslo.

Aktuelt

Akademikerne har kommet til enighet med Oslo kommune

Publisert: 1. mai 2023

–Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Søndag kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Den totale kostnadsrammen for lønnsoppgjøret ligger på 5,4 prosent, noe som er over frontfagsanslaget. For Akademikernes medlemmer betyr dette en lønnsøkning på 6 prosent fra 1. mai 2023. For ansatte som har en lønn på 533 000 eller lavere gis lønnsøkningen som et kronetillegg på 32 600 kroner.

–Kommunen sier selv at de ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. I en tid med lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften, er det viktig at lønnsoppgjøret styrker kommunens muligheter til å rekruttere og ikke minst beholde høyt utdannende. Det er avgjørende for å levere tjenester og sørge for beredskap for sine innbyggere, sier Okkenhaug.

Oslo er den eneste kommunen i landet der Akademikernes medlemmer får store deler av lønnsutviklingen fastsatt ved sentrale forhandlinger.  

Akademikerne jobber for en endring for sine medlemmer, slik at lønnsoppgjørene fremover gjennomføres ved kollektive lønnsforhandlinger i den enkelte etat, bydel og kommunale virksomhet. Lokale, kollektive forhandlinger vil gi partene muligheten til å finne løsninger i lønnsforhandlingene som i større grad dekker de lokale behovene. Det er nødvendig fordi det er stor variasjon i utfordringer og behov i de ulike enhetene og virksomhetene i kommunen.

–Når all lønn forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass, får de lokale partene ansvaret for helheten i fordeling av lønnen, og at alle har en rimelig lønnsutvikling over tid, avslutter Okkenhaug.

Protokoll 2023

Les også