Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tonje Leborg
Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

Aktuelt

Akademikerne enige med KS i meklingen

Publisert: 27. mai 2021

- Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer. Men lektorene er nødt til å løftes ytterligere i årene som kommer, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Etter tøffe forhandlinger kom Akademikerne til enighet med KS i meklingen for kommunesektoren. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 2,82 prosent. Akademikerne forhandler kun for lektorene i KS-området, som fikk en lønnsvekst på rundt 3 prosent.  

- Det var avgjørende for oss å oppnå reallønnsvekst. Vi har langt større ambisjoner for medlemmene, men har etter en samlet vurdering valgt å anbefale resultatet. Dette er et spesielt år, som har gjort det vanskelig å få gjennomslag for det løftet som lærergruppen fortjener, sier Leborg.

Det er store rekrutteringsutfordringer i videregående skole, der rundt 20 prosent av lærerne er ukvalifiserte.

- I tillegg til rekrutteringsutfordringer er det en nedgang i søkertallene til lærerutdanningene i år og i fjor. Et lønnsløft er en nødvendig del av løsningen. Vi har en klar forventning om at lektorer og lærere skal prioriteres tydelig i neste års hovedoppgjør, sier Leborg.

Nytt lønnssystem

Akademikerne gikk også inn i oppgjøret med krav om at hele den økonomiske potten skal gå til lokale forhandlinger ute i kommunene. 1 prosent ble avsatt til lokale forhandlinger, med virkningstidspunkt fra 1. oktober.  

- Lokale forhandlinger er viktig for oss. Dette gir mer effektiv bruk av penger, og er et avgjørende verktøy for arbeidsplassene til å sikre seg den kompetansen de har behov for. Skolene står i realiteten uten verktøy for å rekruttere og beholde de lærerne de trenger, sier Leborg.

Partene ble også enige om gjennomføring av et forskningsprosjekt for å kartlegge bruken av lokale forhandlinger i KS i året som kommer.

Akademikerne er den eneste organisasjonen som jobber for en endring av selve lønnssystemet, slik at lektorene forhandler all lønn hvert år lokalt.

- Dagens system er rett og slett dårlig egnet til å rekruttere og beholde lærerne skolen har behov for. Etter årevis med svak lønnsutvikling må vi tenke nytt, sier Leborg.

Formelt har Akademikerne anbefalt resultatet i meklingen. Norsk Lektorlag stemte som eneste forening nei til resultatet. Lektorlagets sentralstyre skal nå behandle resultatet. Faller de ned på nei, går Lektorlaget ut i streik alene.

De lokale forhandlingene i kapittel 5, der resten av Akademikernes medlemmer er plassert, går som normalt senere i år.

Les også