Kurstilbudet rettet mot bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen blir enda bedre.

Aktuelt

Enda bedre kurstilbud innen bygg, anlegg og eiendom

14. jan. 2021

Nå får du som Tekna-medlem et enda bedre kurstilbud innenfor bygg, anlegg og eiendom.

Dette har sin bakgrunn i en ny avtale mellom Tekna, RIF og NITO. Avtalen omhandler utvidet samarbeid vedrørende utvikling, planlegging og gjennomføring av kurs rettet mot bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. -Denne avtalen vil gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer, sier Tor Børre Mosland, som er fagsjef i Tekna.

Tekna, RIF og NITO har til sammen ca. 25 000 medlemmer knyttet til bygg, anlegg og eiendomsmarkedet. - Våre respektive medlemmer jobber tett sammen i prosjekter primært på rådgiversiden, men også på byggherre- og entreprenørsiden. Det er derfor naturlig at våre medlemmer og nettverk for øvrig, får det samme etterutdanningstilbudet innenfor denne bransjen, sier Mosland.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er den største landbaserte næringen med over 350.000 ansatte. Næringen er i stadig utvikling, særlig innenfor bærekraft og digitalisering. 

Les mer om Tekna Bygg anlegg og eiendom

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer