Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Studenter som gjør vitenskapelig eksperiment i klasserommet. Jente med blå hansker og vernebriller, gutt i bakgrunnen  med vernebriller og reagensrør
Regjeringen må ta ansvar for at flere barn og unge får interesse for realfag, mener Tekna.

Politisk

Dette må til for å løse realfagskrisa

Publisert: 30. mars 2023

Vi er avhengig av at flere velger realfag på skolen og i høyere utdanning. Her er Teknas tre tiltak som kan bidra til en større realfagsinteresse hos flere tidligere.

Aldri før har så mange tatt høyere utdanning, samtidig har det aldri før vært større behov for teknologer, realister og ingeniører i arbeidsmarkedet. Det er et akutt behov for et tydelig realfagsløft for å få opp interessen for realfagene i skolen og høyere utdanning. Det var Teknas budskap da president Lars Olav Grøvik møtte statssekretærene Oddmund Løkensgard Hoel  (Sp) og Sindre Lysø (Ap) i Kunnskapsdepartementet 30. mars.

Tekna mener det er særlig tre tiltak som er nødvendige for å sikre og øke rekrutteringen til realfag: 

  1. Realfagspoengene må beholdes i videregående skole. Tekna advarer mot å fjerne realfagspoengene slik som Opptaksutvalget foreslår i utredningen «Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler». Tekna mener disse poengene er helt avgjørende for å rekruttere elever til realfagene, poengene kompenserer for ulik vanskelighetsgrad i fordypningsfag i realfag.  
  2. Naturfag bør bli et kjernefag på linje med norsk, matte og engelsk i grunnskolen. Det bør også settes kompetansekrav til lærere som underviser i dette faget helt fra 1. klasse.  
  3. En time mer naturfag. Norge ligger 50 timer etter det internasjonale snittet. Naturfag er av grunnleggende betydning for å forstå kloden vår og vår eksistens, og en viktig rekrutteringsarena til videre realfagstudier. 

Les også: «En time mer naturfag er den beste realfagsatsingen vi kan få»

Les hele Teknas innspill til Opptaksutvalgets utredning 

Sammen om realfagsinitiativ

Norge har stått uten en felles realfagsstrategi siden 2019. Nå er det på høy tid å gjøre noe med det. Et av Teknas viktigste krav til statsbudsjettet for neste år er en tydelig satsing på realfag i skolene for å vekke interessen hos flere elever, inkludert en styrking av lærernes realfagsutdanning blant annet gjennom muligheter for etter- og videreutdanning. 

– Tida er inne for et tydelig realfagsløft. Skal vi klare å løse de nasjonale oppgavene vi står overfor og ikke minst være relevante og konkurransedyktige i et internasjonalt marked, må vi klare å utløse mer interesse for realfagene, sier president Lars Olav Grøvik. 

Deltagerne i møtet i Kunnskapsdepartementet, sittende rundt et bord
President Lars Olav Grøvik i Tekna møtte statssekretærene Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) og Sindre Lysø (Ap) i Kunnskapsdepartementet torsdag 30. mars, sammen med de andre aktørene i initiativet «STEM for fremtiden».

Møtet i Kunnskapsdepartementet er et svar på realfagsinitiativet «STEM for fremtiden» som ble lansert i februar av Tekna og fem andre organisasjoner: IKT-Norge, NITO, Abelia, Fellesforbundet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. STEM er den engelske forkortelsen for Science, Technology, Engineering and Mathematics. 

Les også: Tekna lanserer ny realfagsatsing

«STEM for fremtiden» krever en politisk satsing på rekruttering til teknologi- og realfagene på alle utdanningsnivåer, så Norge kan løse kompetansekrisa arbeidslivet står i, og være rustet for den omstillinga vi må gjennom til et bærekraftig, lavutslippssamfunn. Teknologer og realister er avgjørende i dette skiftet. 

Les mer: Hvem skal undervise IT-studentene?

Mer praktisk læring

Regjeringen jobber nå med en stortingsmelding om praktisk læring for 5. til 10. trinn som Tekna vil komme med innspill til. Meldinga skal se på hvordan skolen kan bli mer praktisk og variert så elevene kan lære mer og trives bedre, i følge Kunnskapsdepartementet. 

President Lars Olav Grøvik understreket i møtet med departementet at matte og naturfag egner seg godt til praktisk læring.

Her er man nødt til å sørge for at alle ressursene som er tilgjengelig for å få dette til må nå fram til og brukes av lærerne. Det er et mylder av svært gode initiativer og tiltak som ikke når frem til klasserommene, dette må det gjøres noe med, sier Grøvik. 

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Relaterte bærekraftsmål

Les også