Den norske modellen og det organiserte arbeidsliv

Tekna var med da deler av det norske organisasjonsliv var samlet til debatt om Den norske modellen. - Vi eier systemet, og vi må tilpasse det for å oppnå de målene vi mener er viktige, hevdet Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Som oppspill til en debatt arrangert av Agenda og Lippestad torsdag 10.oktober mellom partene i arbeidslivet, hadde Agenda utført en undersøkelse om den norske modellen. Tallenes tale var klar: "Alle" er for den norske modellen. Den gir økt lønnsomhet og mindre konfliktnivå.

I undersøkelsen kommer det også fram at den norske ledelsesstrukturen, preget av mindre hierarki og mer selvstendighet og tillit, får stadig mer plass i internasjonal ledelseslitteratur. Det ble også påpekt at den norske modellen fremmer viktige reformer, som pensjonsreformen. Utfordringer som ble nevnt var fallende organisasjonsgrad, og at de unge er vanskelige å mobilisere.

I debatten mellom Tekna, LO, NHO, NITO, Virke, KS, Unio, Spekter og KA tok Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til orde for at tillitsvalgte må løftes frem.

- De tillitsvalgte må få mulighet og tid til å gjøre jobben sin. Fagforeninger og tillitsvalgte er sentrale i å skape positive endringer, både i det store bildet, men også lokalt på arbeidsplassene, påpekte hun. 

Høyt utdannede må med

Randeberg var opptatt av at organisasjonene tar eierskap til den norske modellen.

- Vi eier systemet, og vi må tilpasse det for å oppnå de målene vi mener er viktige, hevdet hun.

Tekna-presidenten understreket også at Tekna ikke kjenner seg igjen i bildet av en fagforening med sviktende oppslutning.

- Vi organiserer de som har lang utdanning, og vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av en fagbevegelse i nedgang, Vi vokser raskere enn noensinne! Norge er en kompetansenasjon, og da må vi også mobilisere og organisere de høyt utdannede, påpekte hun.

Publisert: 10. oktober 2019