Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gruppebilde av flere kvinner og menn på en debatt

Aktuelt

Den norske modellen og det organiserte arbeidsliv

Publisert: 10. okt. 2019

Tekna var med da deler av det norske organisasjonsliv var samlet til debatt om Den norske modellen. - Vi eier systemet, og vi må tilpasse det for å oppnå de målene vi mener er viktige, hevdet Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Som oppspill til en debatt arrangert av Agenda og Lippestad torsdag 10.oktober mellom partene i arbeidslivet, hadde Agenda utført en undersøkelse om den norske modellen. Tallenes tale var klar: "Alle" er for den norske modellen. Den gir økt lønnsomhet og mindre konfliktnivå.

I undersøkelsen kommer det også fram at den norske ledelsesstrukturen, preget av mindre hierarki og mer selvstendighet og tillit, får stadig mer plass i internasjonal ledelseslitteratur. Det ble også påpekt at den norske modellen fremmer viktige reformer, som pensjonsreformen. Utfordringer som ble nevnt var fallende organisasjonsgrad, og at de unge er vanskelige å mobilisere.

I debatten mellom Tekna, LO, NHO, NITO, Virke, KS, Unio, Spekter og KA tok Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til orde for at tillitsvalgte må løftes frem.

- De tillitsvalgte må få mulighet og tid til å gjøre jobben sin. Fagforeninger og tillitsvalgte er sentrale i å skape positive endringer, både i det store bildet, men også lokalt på arbeidsplassene, påpekte hun. 

Høyt utdannede må med

Randeberg var opptatt av at organisasjonene tar eierskap til den norske modellen.

- Vi eier systemet, og vi må tilpasse det for å oppnå de målene vi mener er viktige, hevdet hun.

Tekna-presidenten understreket også at Tekna ikke kjenner seg igjen i bildet av en fagforening med sviktende oppslutning.

- Vi organiserer de som har lang utdanning, og vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av en fagbevegelse i nedgang, Vi vokser raskere enn noensinne! Norge er en kompetansenasjon, og da må vi også mobilisere og organisere de høyt utdannede, påpekte hun.

Les også