Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Oslo Rådhus

Aktuelt

Akademikerne enige med Oslo i meklingen

Publisert: 15. okt. 2020

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt systemkrav.

Akademikerne kom natt til torsdag til enighet med Oslo kommune etter tre dager i megling. Også Unio, YS og LO kom i kveld til enighet med Oslo kommune. Akademikernes hovedkrav i forhandlingene har vært en endring av lønnssystemet – fra sentrale til lokale forhandlinger. 

- Vi har ikke fått gjennomslag for vårt hovedkrav – å bytte ut Oslos gammeldagse lønnssystem. Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Tariffestet pensjon

Den økonomiske rammen havnet på 1,7 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. Alle ansatte får en lønnsøkning på minimum 4400 kroner. For ansatte fra og med lønnstrinn 34 blir lønnsøkningen på 0,9 prosent.

Et felles krav fra arbeidstakersiden var å få pensjonsordningen inn i tariffavtalen. Dette fikk partene samlet gjennomslag for. Frem til i dag har partene kun hatt drøftingsrett, men ingen konfliktrett på pensjonsordningen.

-Dette er et viktig gjennomslag. Dette betyr at et politisk flertall ikke gjøre viktige endringer i pensjonsordningen uten å forhandle med arbeidstakerorganisasjonene. Det innebærer en større trygghet og et sterkere vern av de ansatte og deres pensjonsvilkår, sier Graff.

Opprydning stillingskoder

Partene ble også enige om å gjøre en opprydning i stillingskodene til ingeniørene og arkitektene. For Akademikerne er det viktig med tydeligere kompetansekrav til de ulike kodene, og på sikt samle medlemmene i egne koder for å lettere kunne flytte dem over til et nytt lokalt forhandlingssystem senere.

-Dette er et lite skritt på veien mot lokale forhandlinger. Ved å samle våre medlemmer i egne koder er det lettere å flytte dem over til et nytt system, sier Graff.

Akademikerne fikk i meklingen gjennomslag for en sterkere vektlegging og tydeligere krav til lønnssamtalen, som er viktig for å ivareta en god lønnsutvikling for medlemmene.

I tillegg er partene enige at om å sette i gang et partsarbeid om medbestemmelse i skolesektoren. Oslo har i dag utdaterte bestemmelser, der kun de største foreningene har rett til å forhandle på vegne av medlemmene om for eksempel arbeidstid.

-Vi er nødt til å bli kvitt dagens udemokratiske system, som blant annet betyr at Akademikernes rundt 1000 lærermedlemmer ikke er representert av sin fagforening i spørsmål på arbeidsplassen, sier Graff.

 

Varsler kamp

Graff varsler videre kamp for et nytt lønnssystem i Oslo, der lønnsforhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass i Oslo. I dag er det noen få personer på Rådhuset som bestemmer lønnen til tusenvis av ansatte i kommunen.

-Vi opplever en stor frustrasjon hos våre medlemmer over et system som hverken gagner de ulike virksomhetene eller den enkelte. Akademikerne kommer til å fortsette å jobbe for et endelig gjennomslag for en lønnspolitikk som vil gi virksomhetene mulighet til å bruke lønn for å rekruttere og beholde ansatte. Vi konstaterer at det kreves kraftigere virkemidler for å få nå gjennom hos kommunen, sier Graff.

Les også