Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Profilbilde av president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Ber om at statsbudsjettet 2022 blir et teknologibudsjett

Publisert: 12. mars 2021

Tekna har levert sine innspill til Statsbudsjettet for 2022, og høy kompetanse, forskning og god næringsutvikling står sentralt. – Vi trenger nye løsninger innen områder som klima, samferdsel, energi og helse. Da må det satses på teknologisk og realfaglig kompetanse, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Statsbudsjettet for 2022 legges fram til høsten, men allerede nå starter regjeringens arbeid med nytt budsjett.

- Våre medlemmer representerer fagområder som i stor grad skal danne grunnlaget for utvikling av nye virksomheter og flere nye arbeidsplasser i fremtiden. Vi trenger et budsjett der forskningsinnsatsen økes, høyere utdanning styrkes og muligheten for etter- videreutdanning også tilrettelegges for de høyt utdannete, sier Randeberg.

Vil avvikle ABE-reformen

Blant sakene Tekna etterlyser er en god ordning for å kunne ta utdanning mens man er permittert og går på dagpenger.

- Vi trenger et nytt regelverk for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning som ikke medfører en karensperiode på tre måneder. Dagpengesatsen må ikke reduseres for de som vil ta høyere utdanning, sier Randeberg.

Hun mener også regjeringen bør avvikle avbyråkratiserings og effektiviseringsreformen.

- Reformen er prøv ut, og den har ikke tjent sitt formål. Det er ikke behov for ytterligere evaluering. Tekna er av den klare oppfatning at videreføring av reformen vil bidra til å ytterligere svekke kvaliteten og oppfølgingsarbeidet og det faglige arbeidet i Nav, universitets- og høyskolesektoren og i helseforetakene, sier Randeberg.

Styrk grunnopplæringen

Regjeringen har i regjeringsplattformen forpliktet seg til å innføre en ekstra time realfag i skolen. Dette løftet mener Tekna må innfris.

­- Norske elever skårer fortsatt alt for dårlig i internasjonale undersøkelser i matematikk og naturfag. En ekstra time realfag gir muligheter for mer entusiasme i undervisningen, og vil bidra til rekruttering til realfaglige studier og yrker, sier Randeberg.

Tekna mener også at lærerløftet og fagfornyelsen må følges opp med midler til opprustning av kompetanse blant de lærerne som har den formelle kompetansen.

- Mange lærere har fagkompetansen, men trenger å oppdatere seg med digital kompetanse. Vi trenger også nye læringsmål der innsikt i ny teknologi er sentralt, sier hun.

Flere studieplasser i IKT

Tekna har i lang tid etterlyst større satsing på mer avansert og spesialisert IKT-kompetanse.

- Her har vi et stort kompetansehull som må fylles, ikke minst innen IKT-sikkerhet. Regjeringen må få på plass midler til flere studieplasser innen de lange integrerte IKT-studiene, sier Randeberg.

Hun tar også til orde for mer forskning, både grunnforskning og næringsrettet forskning.

- Forskningsinnsatsen må økes, og regjeringen må sikre at man følger opp med nye friske midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Støtten til forskningsinstituttene bør også økes, sier Randeberg.

 

Les hele Teknas budsjettinnspill her 

Les også