– Har ikke vært mye hverdag de siste dagene

– Viruset går ikke bare utover økonomien og næringslivet i verden, men også for oss studenter.