Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Utfylling av skjema

- Vi trenger klare regler rundt permittering

Publisert: 30. jan. 2019

Regjeringen vil lovfeste arbeidstakernes rett til drøfting og varsling i forbindelse med permittering. Nå har en partssammensatt arbeidsgruppe lagt frem en rapport med vurderinger av hvordan dette kan skje.

Den borgerlige regjeringen har siden Jeløyaerklæringen sagt at den vil lovfeste rett til drøfting og varsling i forbindelse med permittering. Målet er gjentatt i den nye flertallsregjeringens politiske plattform.

Regjeringen har ønsket innspill fra partene om hvordan om hvordan reguleringen av permittering skal se ut. Akademikerne, representert ved Tekna-advokat Frode Steindebakken Rognsaa, har deltatt i den partssammensatte gruppen, som også så på ulike modeller for arbeidsgiverbetaling. 

- Akademikerne og Tekna har over lang tid jobbet for en lovfesting, og vi er veldig glade for at regjeringen går inn for dette. I dag er praktiseringen av permittering for vilkårlig og reglene lite tilgjengelige. Samfunnet bruker mye penger på en ordning som innebærer at kompetent arbeidskraft passiviseres. Vi ønsker også at reglene skal lovfestes, og at permitteringsperioden skal være kortvarig, slik at kompetansen ikke forsvinner fra virksomhetene, sier han.

 

Vil du lære mer om permittering?

Permittering vil si at arbeidstaker midlertidig blir fritatt fra arbeidsplikten, samtidig som arbeidsgiver midlertidig fritas fra lønnsplikten.  Tekna lærer deg om dine rettigheter ved permittering.

Les hva Tekna-advokatene sier om permittering

Ta Teknas nettkurs om permittering (åpent for medlemmer)

 

Les også