Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik

Politisk

– Taper konkurransen om de gode hodene

Publisert: 6. okt. 2022

- Et stramt budsjett er nødvendig for norsk økonomi, men da er ikke tiden inne for et hvileskjær innen forskning. Flere må forske for å få til nødvendig omstilling og konkurransekraft, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Regjeringen velger å kutte bevilgningene til forskning. - Vi er nå på 0,77 prosent av BNP til forskning, dette er for lavt. Forskning bør være et satsingsområde når budsjettene strammes inn, ikke en salderingspost. Det er nå vi kan bygge for fremtiden, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Han mener statsbudsjettet treffer de teknologiske og realfaglige områdene hardt.

- Det blir dyrt både å studere i utlandet og vanskeligere for utenlandsstudentene å studere i Norge. Dette vil svekke fagområdene som skal ta oss gjennom det grønne skiftet og som skal ruste nasjonen innen samfunnssikkerhet og beredskap, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Svekker rekrutteringen

Bare på NTNU har vi i dag 1405 studenter som kommer fra land utenfor Europa. Flere av disse vil ta en doktorgrad og bidra til at vi kan rekruttere flere undervisere og forskere i høyere utdanning. Forslaget om full egenbetaling vil svekke rekruttering og vi taper konkurransen om de gode hodene.

Tekna-presidenten mener regjeringen setter gratisprinsippet i spill ved å innføre studieavgift for utenlandsstudenter.

- Internasjonale studenter er en ressurs som tilfører oss kompetanse. Ved å innføre studieavgift for utenlandsstudenter, vil rekrutteringen av internasjonale studenter svekkes. Dette er kompetanse vi har nytt godt av i mange tiår, og som vi trenger fremover, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Uheldig med arbeidsgiveravgift

Tekna-lederen er også bekymret for økningen i arbeidsgiveravgiften.
- Sammen med forslagene om økt skattetrykk på bedriftene blir dette toppen som svekker konkurransen om de kloke hodene. Vi kan få en utflytting av oppgaver fra Norge, sier han.

Grøvik mener økt arbeidsgiveravgift vil slå uheldig ut for høyt utdannete.

- Vi frykter for arbeidsplassene til arbeidstakere som allerede er i tøff konkurranse med høyt utdannete i andre land, sier han.

Grøvik mener samtidig at regjeringen gjør rett i å øke fagforeningsfradraget

- Den norske samarbeidsmodellen er avhengig av høy organisasjonsgrad i arbeidslivet. Da er det viktig å legge til rette for at flere velger å melde seg inn i fagforeninger, sier han.

Tekna er fornøyd med regjeringens budsjettstyrking av Norges vassdrag og Energidirektorat (NVE).

- Vi har lenge etterspurt en sterkere satsing på kompetanse og kapasitet i NVE. Det er viktig at det blir satset sterkt på elektrifisering av eksisterende industri og at det legges til rette for ny grønn kraftkrevende industri. Det forventes også stor pågang av prosjekter for kraftproduksjon fra småkraft (vannkraft), vindkraft på land og havvind. Tekna støtter at regjeringen knytter satsingen til utbygging av fornybar energi og havvind, sier Grøvik.

Les også