Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg

Aktuelt

Revidert nasjonalbudsjett: Positivt med flere studieplasser

Publisert: 12. mai 2020

Tekna er fornøyd med flere studieplasser og flere desentraliserte studietilbud, men skuffet over at regjeringen ikke forlenger ordningen for å kombinere dagpenger og studier, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Koronakrisen og lavere oljepris har endret de økonomiske realitetene i Norge. Landet har nå den høyeste ledigheten på 75 år. Regjeringen la i dag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke oljepengebruken fra 245,2 milliarder kroner (som foreslått i statsbudsjettet) til 419,9 milliarder kroner.

- Regjeringen har presentert et revidert nasjonalbudsjett som leverer på studieplasser, men tiltakene rettet mot olje, gass og leverandørindustrien er ikke nok til å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i utsatte næringer, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

Flere studieplasser

I budsjettet varsler regjeringen at de vil øke antall studieplasser med 4000. Nesten 1500 av disse er innen teknologi og realfag.

- Det er veldig bra at antallet plasser økes, og at realfag og teknologi prioriteres. Nå er det viktig at disse plassene også følges opp med midler, slik at kvaliteten på utdanningen ikke svekkes, sier Randeberg.

Hun mener også at det er positivt at det er satt av 43,9 millioner til drift av fleksible, desentraliserte studietilbud.

Tekna-presidenten er derimot skuffet over at regjeringen ikke valgte å benytte muligheten til å forlenge ordningen for å kombinere dagpenger og studier.

- Det er viktig at permitterte får bedre mulighet for kompetanseheving mens de går ledige. Dagens ordning åpner opp for dette fram til september, men denne bør utvides til å gjelde ut året, dersom den skal ha noen reell effekt, sier Randeberg.

Grønn omstilling

Tekna er skuffet over at det ikke kom en investeringsbeslutning for å sikre fremdriften mot fullskala karbonfangst og -lagring (CCS).

- Karbonfangst og -lagring er avgjørende for å få ned klimagassutslippene og nå målene i Parisavtalen. Norge har her en unik mulighet til å gå foran. Gitt den situasjonen vi nå er i med lavere aktivitet grunnet Korona-epidemien og lavere oljepris, så kan et slikt prosjekt også gi viktig aktivitet og arbeidsplasser i pressede sektorer, sier hun.

Tekna er likevel glad for gjennomslag for tilbakeføring av de 50 millionene testsenteret for CO2-fangst på Mongstad mistet ved budsjettbehandlingen i fjor høst. Det er viktig for å opprettholde forskning og utvikling av stadig bedre metoder i når vi nå forhåpentligvis går i gang med å etablere en fullskala verdikjede for fangst av CO2 fra industriutslipp og deponering av CO2 under havbunnen i Nordsjøen.

- Dette er en begynnelse, og vi forventer nå at en investeringsbeslutning kommer i nær fremtid. Det bør komme mer i den grønne omstillingspakken, som flere infrastrukturtiltak og midler til klimatilpasning. Det også er behov for en ekstraordinær basisbevilgning til de teknisk-industrielle instituttene for å opprettholde tempoet innenfor forskning og utvikling, sier Randeberg.

Randeberg mener det er bra at det er satt av 100 millioner til grønn skipsfart, og at det bevilges ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer.
- Dette er positivt, både for klima, innovasjon, og for teknologiutvikling, sier hun.

 

Les også