Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Erlend Hermansen
Studentlederen i Tekna er fornøyd med flere studieplasser innen IKT-fag

- Gledelig med flere IKT-studieplasser

Publisert: 23. juli 2021

Antallet unge som ønsker å studere IKT-fag er økende. Nå øker også antallet studieplasser med hele 14,9 prosent - Unge vil være med på digitaliseringen av samfunnet. Da er det viktig og riktig at også antallet studieplasser økes, sier studentleder i Tekna Erlend Hermansen.

Tall fra Samordna opptak viser at antallet kvalifiserte førstevalgsøkere som ønsker seg til IKT-studier har økt med 1,6 prosent sammenlignet med i fjor. Antallet som har fått tilbud om studieplass økte med 14,9 prosent, til 2634 plasser.

- Det er gledelig med en vekst i antallet IKT-studieplasser. Det er viktig at vi gir flest mulig av de kvalifiserte studentene som vil studere IKT, tilbud om studieplass. Det er et stort udekket behov for IKT-kompetanse i det norske arbeidsmarkedet, og kompetansebehovet vil være økende de kommende årene. Da må ikke kvalifiserte studenter møte stengte dører når de søker seg til IKT-fagene, sier Hermansen.

Studentlederen påpeker at det er store forventinger fra både politisk hold, næringslivet og befolkningen om digitale tjenester og at Norge skal være i front på dette området. Han viser til en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse fra vinteren 2021, der behovet for mer IKT-kompetanse i norske virksomheter kommer klart fram.

- Vi har store ambisjoner innen digitalisering. For å lykkes med dette må vi har et godt og kontinuerlig tilfang av relevant fagkompetanse, særlig innen de høyeste utdanningsgradene, sier Hermansen.

Sterk økning for teknologifagene

Til teknologifagene ble det sendt ut 6608 tilbud om studieplass, sammenlignet med 6264 i fjor. Dette er en økning med 5,5 prosent. Hele 15005 kvalifiserte førstegangssøkere ønsket seg til disse fagene.

- Det er gledelig at så mange unge ønsker å studere teknologifag. Det er innen disse fagområdene vi finner løsningene på mange av de store samfunnsutfordringene vi står foran innen blant annet klima, samferdsel, helse og energi, sier Hermansen.

Han er likevel skuffet over at antallet studieplasser innen maritime fag synker.

- Vi ser at antallet søkere til disse fagene øker med 30 prosent, fra 463 til 602. Da er det skuffende at antallet studieplasser faller med 8 prosent. Her må regjeringen ta grep, sier Hermansen.

Flere realfagsplasser

Antallet søkere til realfagene er svakt synkende. Likevel er det en økning på 6 prosent i antall studieplasser.

- Dette er ikke bra at realfagene faller noe, men likevel flott at flere kommer inn. Vi trenger flere som behersker grunnleggende kunnskap innen realfag, og da er det viktig at mange får tilbud om studieplass, sier Hermansen.

Trenger flere kvinner

IKT og teknologifagene sliter fortsatt med å rekruttere kvinner til studiene og er blant de studiene med lavest kvinneandel, selv om andelen kvinner som søker seg til teknologistudier er økende. I år var det en økning på 1,6 prosent kvalifiserte førstegangssøkende jenter til teknologifagene. Teknologifagene har totalt en kvinneandel på 30,9 prosent i år. IKT hadde en kvinneandel på 29,1 blant de kvalifiserte førstegangssøkerne, noe som er en svak nedgang på 0,4 sammenlignet med i fjor.

- Vi trenger å rekruttere de beste hodene, og da må vi ha med jentene, sier Hermansen. Han understreker at fagene fortsatt har en vei å gå for å tiltrekke seg flere kvinner.

Realfagene er et av fagområdene som er populære blant begge kjønn, og kan i år skilte med en kvinneandel på 51 prosent.

Les mer om tallen på Samordna opptak 

Les også