Statsråd Henrik Asheim i møte med Akademikerne, Unio og LO for å diskutere hvordan koronakrisen påvirker de ansatte i universitet- og høgskolesektoren

Tar til ordet for å åpne opp laboratorier

3. apr. 2020

- Det må være mulig å gjøre laboratorier tilgjengelig og samtidig ivareta smittevernhensyn. Vi opplever i dag stor bekymring fra vitenskapelig ansatte og studenter som ikke får fullført forskningen i tide, sier Tekna-president og nestleder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

Som nestleder i Akademikerne gjennomførte Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg et digitalt møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fredag 3. april. 

På møtet deltok også Unio og LO for å diskutere hvordan koronakrisen påvirker de ansatte i universitet- og høgskolesektoren.

I møtet tok Randeberg, til orde for å åpne opp laboratoriene.

Ifølge Randeberg skjer det nå ingen forskningsaktivitet som følge av labene ved norske universiteter er stengt ned. Konsekvensene er at milepæler og tidsfrister overskrides, fremdriftsplaner ryker og at ekstern tilleggsfinansiering kan settes på spill.

Praktiske løsninger 

- Vi ser i dag at studenter og forskere etablerer egne laboratorier hjemme, og det er det et spørsmål om dette er trygt og forsvarlig. Jeg tror det er mulig å gjøre fasilitetene ved universitetene tilgjengelige for de som trenger det og samtidig ivareta smittevernhensyn. Her gjelder det å finne gode praktiske løsninger, sier Randeberg.

- Universitetene har et ansvar for å legge til rette for at forskningsaktiviteten kan skje på en trygg måte, og det er viktig at statsråden gir tydelige signal til universitetene, sier Randeberg.

Randeberg la i møtet også vekt på at avtaleverk og medbestemmelse ivaretas i krisesituasjoner.- Gode løsninger for ansatte og studenter oppnår man når de ansatte tas med på råd. Det er viktig at ikke beslutningslinjene i virksomhetene kortes ned, og at beslutninger tas uten å involvere de tillitsvalgte, sier Randeberg.

 

 

Les også