Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av Lars Olav Grøvik president i Tekna

Aktuelt

1. mai: Fagforeningene avgjørende for en bærekraftig utvikling

Publisert: 1. mai 2022

87 prosent av landene i verden bryter arbeidstakeres rett til å streike. – Fagforeningene spiller en avgjørende rolle for utviklingen i Norge, og ikke minst i verden, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

I Norge er halvparten av lønnstakerne organisert, og 69 prosent er omfattet av en tariffavtale. Dette er en av de viktigste årsakene til at vi i det store og hele har et godt arbeidsliv i Norge, mener Tekna-president Lars Olav Grøvik på arbeidernes dag 1.mai.

- Her hjemme kjenner vi verdien av et tillitsbasert system med en relativt sammenpresset lønnsstruktur, gode velferdsordninger og like muligheter. Tett samarbeid og dialog mellom arbeidstakere og arbeidsgivere skaper tillit og innflytelse for arbeidstakere over egen arbeidshverdag, og dermed gode resultater for bedrifter og samfunn, sier Grøvik.

Han mener 1. mai spiller en viktig symbolsk rolle, ikke minst for arbeidstakeres rettigheter internasjonalt.

- I verden bryter 87 prosent av landene arbeidstakeres rett til å streike. I 74 prosent av landene brytes organisasjonsretten, viser ITUCs global rights index (International Trade Union Confederation). Fagforeningene spiller en viktig rolle for demokratisk og bærekraftig utvikling i verden, sier han.

Vil lære flyktninger om den norske modellen

Grøvik mener flyktninger fra Ukraina og andre land bør lære om det norske arbeidslivet, slik at de enkelt kan innlemmes i det norske arbeidslivet.

- Vi tar nå imot tusenvis av flyktninger fra Ukraina og andre land til Norge. Mange av disse er voksne med arbeidserfaring, høy utdanning og gode språkferdigheter. Disse bør raskest mulig inn i det jobblivet. Lykkes vi med å presentere det norske arbeidslivet på en god måte, kan vi få mange nye arbeidstakere som vil bidra positivt inn i det norske arbeidslivet og i samfunnet, og som senere kan være viktige ressurser i gjenoppbyggingen av hjemlandene, sier Grøvik.

- Vi vet for eksempel at de enorme oppgavene og kunnskapsbehovet som venter i hjemlandet, krever store menneskelige ressurser, erfaring og koordineringsevne. Vi tror kunnskap om den norske modellen og hvordan samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet fungerer her i landet, kan være viktig læring for flyktningene, sier Grøvik.

Fagforeningene spiller viktig rolle

Grøvik mener det nå hviler et stort ansvar på organisasjonene i arbeidslivet for å spre kunnskap og forståelse om norsk arbeidslivskultur.

- Vi må kommunisere verdien av et organisert arbeidsliv, der det å være medlem av en fagforening ikke bare er tillat, men også foretrukket. Vi vet at organisasjonsgraden blant utlendinger er mye lavere enn blant etnisk norske, selv om utlendingene kanskje er de som i størst grad trenger sikkerhetsnettverket, solidariteten og tryggheten som fagforeningene representerer.
Tekna vil gjerne bidra, slik at en god kunnskapsoverføring til flyktningene kommer på plass, sier han.

 

Les også