Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Erik Graff
- En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo ikke skal miste dyktige ansatte, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Aktuelt

Tariffoppgjøret i Oslo kommune: En god lønnsvekst er avgjørende

Publisert: 20. apr. 2022

Akademikerne som Tekna forhandler gjennom, mener Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg at dyktige og attraktive ansatte med høy kompetanse blir i kommunen. Onsdag 20.april åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Kommunen har ambisiøse mål blant annet innen klima og digitalisering. Det krever dyktige ansatte med høy utdanning.

- Hvis Oslo kommune skal nå disse målene, er de helt avhengige av å være en attraktiv arbeidsplass, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff.

Det er stor konkurranse i Oslos arbeidsmarked, og Akademikernes medlemmer er svært attraktive.

- En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo ikke skal miste dyktige ansatte.

Må endre lønnssystemet

I byrådserklæringen fra 2019 kommer det frem at byrådet faktisk ønsker å tiltrekke seg de beste arbeidstakerne.
«Kommunen skal være en god og attraktiv arbeidsgiver. I tett samarbeid med ansatte og deres organisasjoner vil vi jobbe for å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere.»

- Men Oslo har, som eneste kommune i landet, et gammeldags og sentralisert system som ikke egner seg for å nå målene byrådet og byrådsleder Raymond Johansen har satt seg.

Akademikerne krever at lønnssystemet moderniseres.

- Det er de lokale partene på hver enkelt arbeidsplass som bør avtale hvordan lønn skal brukes som et strategisk og personalpolitisk virkemiddel for å møte virksomhetens behov. Det er fordi de lokale partene kjenner arbeidsplassens økonomiske situasjon, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne best.

Solid reallønnsvekst

Etter å ha opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, forventer Akademikernes medlemmer en solid reallønnsvekst i år.

Ved inngangen av lønnsoppgjørene i 2022 har Teknisk beregningsutvalg anslått prisveksten til 3,3 %. Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, energipriser og de flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi.

- Til tross for usikkerheten i verden, ser vi at norsk økonomi går godt. Dette tilsier at det både er rom for og behov for et godt lønnsoppgjør, sier Graff.

Medbestemmelse for undervisningspersonale

Oslo er også den eneste kommunen i landet som har en særavtale for undervisningspersonale der bare én part på arbeidstakersiden har forhandlingsretten.

- Denne ordningen er udemokratisk og ikke i tråd med hovedavtalens prinsipper om medbestemmelse og medinnflytelse.

Akademikerne krever at også undervisningspersonale får forhandlingsrett og dermed medbestemmelse.

Akademikerne Oslo kommunes krav

Les også