Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Personer som går ned en gang

Råd og tips

Dette bør du være obs på i ditt inneklima

Publisert: 8. apr. 2019

Inneklimaforhold som temperatur og ventilasjon kan påvirke konsentrasjon og arbeidsevne.

Selv om de aller fleste ikke blir syke av dårlig inneklima, kan inneklimarelaterte risikoforhold føre til både ubehag og mistrivsel. En del vil også kunne oppleve forverring av eksisterende sykdom og i noen tilfeller at sykdom utløses.

Verdens Helseorganisasjon har definert inneklima gjennom fem inneklimafaktorer. Når vi legger til  faktorene estetisk og psykososialt miljø kaller vi det innemiljø. På dette nettstedet tar vi for oss de fem inneklimafaktorene, som på hver sin måte har betydning for hvordan brukere, ansatte og besøkende vil oppleve det fysiske miljøet rundt seg.

  1. Termisk miljø (varmt og kaldt). Lufttemperaturen i rommet, temperaturen på overflater, luftfuktighet, lufthastighet og trekk, påkledning og aktivitetsnivå.
  2. Atmosfærisk miljø (lufta vi puster i). Gasser/damper, lukter og partikler i lufta vi puster inn. For eksempel: bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd og rester av dødt stoff som hudavfall, flass, middrester. Kjemiske stoffer som avdamping fra rengjøringsmidler og lim. Stekos og lukt fra matlaging.
  3. Aktinisk miljø (lys og stråling). Naturlig lys/elektrisk belysning. Lysstyrke, blending, reflekser. Radongass fra grunnen. Elektriske og magnetiske felt.
  4. Akustisk miljø (lyd og støy). Lyd og lydoppfattelse. Støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.
  5. Mekanisk miljø (utforming og innredning). Gulv (sklisikkerhet), innredningens tilpasning til brukerne, påvirkning fra de fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen.

Dine valg og handlinger er viktig

Siden inneklima er samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer, finnes det også en rekke enkle tiltak som kan iverksettes. Mange av tiltakene er ikke kostnadskrevende, men stiller krav til at ansatte, studenter og brukere får kunnskap om hva som påvirker inneklima i praksis.