Skal du skrive master til våren?

Ønsker du å skrive en masteroppgave utenom det vanlige og trenger hjelp til finansiering? Som studentmedlem i Tekna har du mulighet til å søke om masterstipend på opptil 50 000 kr. Disse pengene vil kunne brukes til felt, ekskursjoner, foredrag av anerkjente forelesere, innkjøp av eksklusivt utstyr og mye mer. Det er du som setter grensene. I år skal stipendet fordeles på ett til tre prosjekter. 

Teknas masterstipend gis til:

 • Enkeltstudenter eller mindre grupper av studenter som skriver en naturvitenskapelig eller teknologisk masteroppgave det kommende året.
 • Masteroppgaver som omfatter et spesielt arbeid eller prosjekt, en studiereise, studieopphold eller lignende.

Stipend vil ikke bli gitt til:

 • Studenter som ikke er studentmedlemmer i Tekna.
 • Finansiering av ordinære studier eller kurstilbud som gir studiepoeng.
 • Studentekskursjoner som er en fast del av studieopplegg.
 • Studenter som tidligere har mottatt stipend fra denne ordningen.
 • Søkere med søknader som ikke tilfredsstiller minstekravene angitt nedenfor.

Søknaden skal inneholde:

 • Konkret aktivitetsbeskrivelse og formål.
 • En begrunnelse på ca. én siden om hvorfor akkurat du fortjener dette stipendet.
 • Samlet budsjett med spesifisering av finansieringskilder.
 • Fullstendig navneliste for alle medlemmer av gruppen (gjelder gruppesøknader) med angivelse av Tekna-medlemskap.

Last ned søknadskjema for studentstipend

Send din søknad til: 

ikk@tekna.no

 

Søknadsfristen er 20. september 2020. Søknadene vil bli behandlet på første møte i Studentutvalget etter fristens utløp.