Som studentmedlem i Tekna har du mulighet til å søke stipend i forbindelse med masteroppgaven din. Stipendet tildeles fra ett til tre prosjekter i året, og er i 2019 på totalt 50 000 kr.

Søknadsfristen er 10. september 2019. Søknadene vil bli behandlet på første møte i Studentutvalget etter fristens utløp.

Stipend fra Teknas Stipendordning for studenter gis til:

  • Enkeltstudenter eller mindre grupper av studenter som gjennom eget initiativ gir sine naturvitenskapelige eller teknologiske masterstudier et faglig innhold ut over det vanlige gjennom et spesielt arbeid eller prosjekt, en studiereise, studieopphold eller lignende.
  • Studenter som ikke er studentmedlemmer i Tekna, vil ikke kunne få stipend.

Stipend vil ikke bli gitt til:

  • Finansiering av ordinære studier eller kurstilbud som gir studiepoeng
  • Studentekskursjoner som er en fast del av studieopplegg
  • Studenter som tidligere har mottatt stipend fra denne ordningen
  • Søkere med søknader som ikke tilfredsstiller minstekravene angitt nedenfor

Søknaden skal minst inneholde:

  • Konkret aktivitetsbeskrivelse og formål
  • Samlet budsjett med spesifisering av finansieringskilder
  • Fullstendig navneliste for alle medlemmer av gruppen (gjelder gruppesøknader) med angivelse av Tekna-medlemskap

Last ned søknadskjema for studentstipend

Send din søknad til: 

herman.sondenaa@tekna.no

Sist oppdatert: 29. mars 2019