Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 28 treff
 1. Fuktsikring av våtrom

  ...i praksis? våtrom, membran, slukmansjett, fall, TEK17, Lær av ekpertene. Hør seniorforsker Trond Bøhlerengen ... 17. juni 2021 Presentasjonen: Tekna 17 juni 2021-TEK17-Tekniske krav-Våtrom.pdf Tekna Bygg og anlegg Tekna...

  Artikkel 22. juni 2021 Streaming
 2. Dette trenger du for å gjøre en energiberegning

  ...orientering til driftstider og møblering. Simien,TEK 17,TEK17, energiberegning, energiberegninger Byggbloggen ... kontrollberegninger mot kravene gitt i teknisk forskrift (TEK17) og NS 3700. Det kan også brukes til å beregne energimerke...

  Artikkel Byggbloggen 5. jan. 2021
 3. Naturlig ventilasjon

  ...variere med værforholdene. naturlig ventilasjon,TEK17,ventilasjonssystemer, termisk oppdrift Byggbloggen ... minstekravene til ventilasjon og energieffektivitet i TEK17 med kun naturlig ventilasjon.

  Artikkel Byggbloggen 4. jan. 2021
 4. Å bo i solen er ingen menneskerett

  Tove Rodahl Å bo i solen er ingen menneskerett Ny regulering åpner for økt fortetting ... seg selv at det bygges tett.I tillegg har man med TEK17 lempet på kravene til dagslys og utsyn. Ender vi...

  Artikkel Byggbloggen 24. mai 2018 Streaming
 5. Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

  ...ut av bruk, skal du følge ventilasjonskravene i TEK17. Men du har mulighet til å søke kommunen om fritak ... ventilasjonsforholdene forblir uendret, at du slipper å oppfylle TEK17. Her er de vanligste alternativene For å bedre ventilasjonen...

  Artikkel Byggbloggen 8. jan. 2021
 6. Prosjektering av våtrom

  ...våtrom,frokostmøte,høring,kurs,TEK 10,TEK 17,TEK10,TEK17,Tekna Bygg og anlegg, Byggbloggen H I følge TEK ... bedre når TEK10 blir TEK17 og trer i kraft fra 1.7.2017? Les om høringsmøte om TEK17 og og finn svar på...

  Artikkel Byggbloggen 27. apr. 2017
 7. Har du definert både Vmin og Vmaks for hvert rom?

  ...unødvendig støy og spjeld som stenger luftmengde,TEK 17,TEK17,ventilasjon,ventilasjonsanlegg,Vmax,Vmin, spjeld ... luftmengder. Romskjema for luftmengder Teknisk forskrift (TEK17) har krav til minste tillatte gjennomsnittlige luftmengde...

  Artikkel Byggbloggen 13. des. 2020
 8. Ventilasjon skal sikre godt inneklima i passivhus

  ...publikumsbygninger. godt inneklima,inneklima,passivhus,TEK 17,TEK17,ventilasjon, Byggbloggen Hensikten med å ventilere ... passivhus er de samme som i teknisk forskrift (TEK17). Krav i brukstiden: • For personer skal vi dimensjonere...

  Artikkel Byggbloggen 11. des. 2020
 9. Løsninger for vinduer

  ...viktig. vindu, lufttetting,passivhusstandard,TEK 17,TEK17,vindtetting,vinduer, lufttett vindu, Byggbloggen ... tiltaksmetoden for boliger er kravet til U-verdi henhold til TEK17 ≤ 0,80 [W/m²K]. Utgangspunktet for beregnet rammekrav...

  Artikkel Byggbloggen 10. des. 2020
 10. Roboter på byggeplass

  Tove Rodahl Roboter på byggeplass Roboter og digitalisering er på full fart inn ... byggeplass,digitalisering,roboter,robotisering,TEK17,Tekna Bygg og anlegg,video, Byggbloggen Digitalisering...

  Artikkel Byggbloggen 15. mars 2018 Streaming
 11. Typiske kuldebroverdier

  Fra lavenergiprogrammet Typiske kuldebroverdier Hvilke kuldebroverdier skal du bruke? ... kuldebro,kuldebroverdier,passivhusstandard,TEK 17,TEK17, Byggbloggen Når må du beregne normalisert kuldebroverdi...

  Artikkel Byggbloggen 7. des. 2020
 12. Mekanisk avtrekksventilasjon

  Fra lavenergiprogrammet Mekanisk avtrekksventilasjon Les om fordeler og ulemper ved mekanisk ... tiltaksmetoden for å dokumentere at energikravene i TEK17 er oppfylt. Riktig tilluftsventil er viktig for...

  Artikkel Byggbloggen 4. jan. 2021
 13. Løsninger for yttervegger over terreng

  ...enda viktigere enn før. passivhusstandard,TEK 17,TEK17,yttervegg, passivhus Byggbloggen Yttervegger i energieffektive ... utførelse er enda viktigere enn før. Rammekravene i TEK17 tar utgangspunkt i U-verdi for vegger på 0,18. Det...

  Artikkel Byggbloggen 6. des. 2020
 14. Yttervegger under terreng

  Fra lavenergiprogrammet Yttervegger under terreng Her får du tips og regler for isolasjon ... yttervegger under terreng. passivhusstandard,TEK 17,TEK17,yttervegger, isolasjon, sperresjikt, under terreng...

  Artikkel Byggbloggen 11. des. 2020
 15. Strengere tiltaksmetode for boliger

  Er det fornuftig å velge tiltaksmetoden for boliger? Kravene har blitt mye strengere, ... Volum 383 m3/enhet, formfaktor 0,41. TEK17, tiltaksmetode TEK17, energiramme U-verdi gulv 0,10 0,10 U-verdi...

  Artikkel Byggbloggen 2. des. 2020
 16. Slik unngår du for høye innetemperaturer i passivhus

  ...type aktivitet. inneklima,innetemperatur,TEK 17,TEK17, solavskjerming, lufting, passivhus Byggbloggen ... prosess som for bygg etter dagens forskrifter (TEK17). Kravene er de samme. Anbefalte verdier for operativ...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2020
 17. Hvordan kan du oppfylle strenge krav til lekkasjetall?

  ...monteres riktig. lekkasjetall,passivhusstandard,TEK 17,TEK17, vindsperre, dampsperre Byggbloggen Kravene til ... lufttetthet i teknisk forskrift er strenge. (Se TEK17 §14.2). For prosjekteringen krever dette at du tenker...

  Artikkel Byggbloggen 8. des. 2020
 18. Løsninger for gulv på grunn

  Fra lavenergiprogrammet Løsninger for gulv på grunn Hvordan skal du prosjektere ... byggeteknikk,gulv,gulv på grunn,passivhusstandard,TEK 17,TEK17, Byggbloggen Hvordan skal du prosjektere gulv for...

  Artikkel Byggbloggen 1. jan. 2021
 19. Slik sikrer du godt dagslys i passivhus

  Fra lavenergiprogrammet Slik sikrer du godt dagslys i passivhus Hvordan skal du sikre godt ... energieffektive bygg? dagslys,inneklima,lys,TEK 17,TEK17, vindu, vindusflater, vindusareal, energieffektive...

  Artikkel Byggbloggen 1. des. 2020
 20. Slik velger du termisk energiforsyning

  ...effektfaktor, fjernvarme, lavtempererte anlegg,TEK 17,TEK17,virkningsgrad, systemvirkningsgrad, effektbehov ... effektive løsninger. Ifølge teknisk forskrift (TEK17) skal bygninger med over 1000 m² oppvarmet BRA tilrettelegges...

  Artikkel Byggbloggen 8. jan. 2021
 21. To endringer kunne gjort jobben til brannvesenet betydelig lettere under Sola-brannen

  BURDE TÅLT MER: Gamlemshaug mener parkeringshuset burde tålt mer brann. Foto: NTB ... ved brann er nokså like byggtekniske forskriftene TEK17, TEK10 og veldig likt TEK97. TEK 97-17 angir ikke...

  Artikkel Tekna Magasinet 13. jan. 2020
 22. Hvordan får du godt nok isolerte og tette tak?

  Hvordan får du isolert og tettet taket godt nok etter TEK17? Les om løsninger for både luftede og kompakte tak ... tak. isolasjon tak,passivhusstandard,TEK 17,TEK17, Byggbloggen Type takløsning avgjør hvor mye isolasjon...

  Artikkel Byggbloggen 5. des. 2020
 23. Lavtempererte varmeanlegg

  ...varmeanlegg,oljekjel,oljekjeler,spillvarme,TEK 17,TEK17,temperaturløft,varmeanlegg, Byggbloggen Lavtempererte ... også: DIBK: Byggteknisk forskrift med veileder (TEK17) Solvarme eller varmepumpe Varme fra sola kan utnyttes...

  Artikkel Byggbloggen 3. des. 2020
 24. Valg av energikilder og varmeløsninger i passivhus

  Varmesystemet i et passivhus skal i størst mulig grad bruke andre energikilder enn elektrisitet ... forskrift. energikilder,passivhus,varmeløsninger,TEK17, TEK 17, fornybar Byggbloggen Passivhusstandarden...

  Artikkel Byggbloggen 15. des. 2020
 25. Slik kan du forenkle varmeanlegget i nye bygg

  60 °C. (Det gjelder ikke for tappevann). TEK 17,TEK17,teknisk forskrift,termisk energi,varmeanlegg, varmeløsninger ... stort tappevannsbehov. I følge energikravene i TEK17 står du da fritt i valg av løsning for romoppvarming...

  Artikkel Byggbloggen 5. des. 2020