Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 573 treff
 1. Byggeledelse – NS 8403

  41918 Byggeledelse – NS 8403 I dette kurset gjennomgår vi byggelederens rolle, herunder hvilke krav som

  Kurs 19.–20. okt.
 2. Byggeledelse - NS 8403

  Byggeledelse - NS 8403 Tekna og NITO inviterer til et todagers kurs med fokus på byggeledelse og NS 8403. En ... gjennomgås viktige deler av byggelederstandarden NS 8403 og sentrale rettsavgjørelser om byggelederens

  Kurs 12.–13. jan. 2022
 3. Viktig om NS-kontrakter!

  Norsk Kjøleteknisk Forening Tove Rodahl Viktig om NS-kontrakter! Norsk Kjøleteknisk Forening,video, Energibloggen ... forfatteren av boken «Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter og kontrakter med forbruker» som har blitt...

  Artikkel Energibloggen 4. feb. 2020 Streaming
 4. Rådgiverkontraktene – NS 8401 og 8402

  ...rådgiverkontraktene NS 8401 og NS 8402. I regi av FBA Tor Børre Mosland Rådgiverkontraktene – NS 8401 og 8402 NS 8401 ... 8401,NS 8402,rådgiverkontrakter,video, Byggbloggen Rådgiverkontraktene – NS 8401 og NS 8402 Vil du lære...

  Artikkel Byggbloggen 26. okt. 2015 Streaming
 5. Standardisert etikk – NS-ISO 26000, 37001 og 20400

  NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar, NS-ISO 37001 Ledelsessystemer for antikorrupsjon og NS-ISO ... Standardisert etikk – NS-ISO 26000, 37001 og 20400 NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar, NS-ISO 37001...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. okt. 2018
 6. U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

  betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" ... bestandighet. Kurset gir en dypere forståelse av innholdet i NS-EN 13670 gjennom opplæring i kravene til utførelse

  Kurs 6.–7. des.
 7. Prosjektgjennomføring i bygg og anlegg

  Offentlige anskaffelser Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407) Byggherreforskriften/uavhengig kontroll ... overtakelse, sluttoppgjør, m.m. Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402) Etter endt kurs skal du kjenne bedre til

  Kurs 28.–29. sep.
 8. Prosjektgjennomføring i bygg og anlegg

  Offentlige anskaffelser Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407) Byggherreforskriften/uavhengig kontroll ... overtakelse, sluttoppgjør, m.m. Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402) Målsetting Etter endt kurs skal du kjenne

  Kurs 12.–13. jan. 2022
 9. Jordskjelvprosjektering

  ng - Eurokode 8. I Norge skal Eurokode 8, del 3 (NS-EN 1998-3) benyttes i prosjektering og sikkerhetsvurderinger ... å gi deg råd og veiledning for å lette bruken av NS-EN 1998-3 for prosjektering av jordskjelv for eksisterende

  Kurs 12. jan. 2022 kl. 09:00–15:30
 10. Ny betong produksjonsstandard

  ...betong: NS-EN 206:2013. Tove Rodahl Ny betong produksjonsstandard betong,betong produksjonsstandard,NS-EN ... produksjonsstandarden for betong: NS-EN 206:2013 samt FABEKO sin Veiledning for bruk av NS-EN 206:2013-NA:2014 som...

  Artikkel Byggbloggen 8. mars 2016 Streaming
 11. U3 Execution of concrete for supervisors

  provides a deeper understanding of the contents of NS-EN 13670 through training in the requirements for ... familiarize themselves with the relevant points in NS-EN 13670 before and during the course and even follow

  Kurs 26.–28. okt.
 12. A2 Videregående kurs i betongteknologi

  betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA og er godkjent av Betongopplæringsrådet ... produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA. Kursbeskrivelse: Kurset gir en videregående

  Kurs 1.–3. nov.
 13. Klimagassberegninger

  ...miljødeklarasjon,NB,norsk betongforening,NS 3720,video, Byggbloggen Ny standard NS 3720: gir metode for sammenlignbare ... klimagassberegninger av bygninger i hele livsløpet Morgendagens lavutslippssamfunn er avhengig av gode verktøy...

  Artikkel Byggbloggen 26. nov. 2018 Streaming
 14. Dette trenger du for å gjøre en energiberegning

  ...validert beregningsverktøy som beregner etter standarden NS 3031. TEK-sjekk Energi og Simien fyller disse kravene ... kontrollberegninger mot kravene gitt i teknisk forskrift (TEK17) og NS 3700. Det kan også brukes til å beregne energimerke...

  Artikkel Byggbloggen 5. jan. 2021
 15. Betongkompetanse

  ...kompetansebevis i hht gjeldende krav Knut Bryne Betongkompetanse Dersom du følger kravene i gjeldende betongstandarder ... kompetansebevis i henhold til gjeldende krav betong,betongkompetanse,betongopplæring,Betongopplæringsrådet,BOR...

  Artikkel Byggbloggen 7. juli 2016
 16. Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen

  Fra lavenergiprogrammet ... bruker du energiberegninger i konseptutviklingen Bruk energiberegninger i konseptutviklingen for å oppnå ... kravene i standardene for passivhus (NS 3700 for boliger og NS 3701 for yrkesbygg)...

  Artikkel Byggbloggen 9. des. 2020
 17. Grønn overvannshåndtering

  Terje Olav Moen Grønn overvannshåndtering Klimaendringer stiller krav til bedre overvannshåndtering. ... og anlegg til frokostmøte kl. 8.15 om grønn overvannshåndtering. Kraftigere og oftere regn gir mer flom...

  Artikkel Byggbloggen 10. okt. 2017 Streaming
 18. Brannsikre bygg – TEK 10

  Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre ... Se video fra presentasjon. Tor Børre Mosland Brannsikre bygg – TEK 10 Brann,brannforskrift,Faggruppen...

  Artikkel Byggbloggen 3. feb. 2015 Streaming
 19. Krav til passivhus

  ...egen standard for passivhus. NS 3700 definerer kravene til boliger, mens NS 3701 definerer kravene til ... passivhusstandarden for boliger, NS 3700. 1. Krav til varmetapstall Kravet til varmetapstall i NS 3700 angir hvor stort...

  Artikkel Byggbloggen 2. jan. 2021
 20. Passivhus – igjen!

  ...passivhusnivå. Lavenergiprogrammet er relativt synlige i bransjen og har utviklet et to dagers kurs for prosjekterende ... sannsynligvis bli tilbudt bransjen over store deler av landet våren 2013. De fleste i byggebransjen er positive til...

  Artikkel Byggbloggen 19. okt. 2012
 21. klimatilpasning eksisterende bygg

  ...og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles ... standarder for klimagassberegninger for bygninger (NS 3031/NS 3720 Ståle Prehn-Sletten/Jens Gran, Standard...

  Artikkel Byggbloggen 20. apr. 2020 Streaming
 22. Slik får du et energieffektivt ventilasjonsanlegg

  ...lavenergiprogrammet Slik får du et energieffektivt ventilasjonsanlegg Ventilasjonsanlegg bør utformes ... samme i teknisk forskrift og passivhusstandardene: NS 3701 krever at gjennomsnittlig SFP-faktori driftstiden...

  Artikkel Byggbloggen 11. des. 2020
 23. Når skal du gjøre energiberegninger?

  ...varmetapstall Andel fornybar energiforsyning NS 3700 og NS 3701 stiller også minstekrav til både komponenter ... første simulering: Slik bruker du energiberegninger i konseptutviklingen Modifisér prosjektet hvis det trengs...

  Artikkel Byggbloggen 14. des. 2020
 24. Bærekraftige arrangementer

  ...standarden NS-ISO 20121 legger vekt på miljø, men har også fokus på økonomi og sosialt ansvar. Den er spesielt ... når de vil invitere til bærekraftige arrangementer. NS-ISO 20121 er en ledelsesstandard og angir en arbeidsmetodikk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 4. des. 2012 Streaming
 25. Luftmengder i energiberegninger

  Fra lavenergiprogrammet Luftmengder i energiberegninger I energiberegninger skal du bruke ... i driftstiden. Både NS 3031:2014 og passivhus-standardene NS 3700/3701 har grenser for hvor lave luftmengder...

  Artikkel Byggbloggen 13. des. 2020