Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 789 treff
 1. Høring - forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs

 2. Høring av regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs

  Tekna er opptatt av at det utviksles bærekraftige næringer til havs, og ... regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs (pdf) Sendt til Havindustritilsynet...

  Artikkel Politisk 1. mars 2024
 3. Høring - forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs

  Det er identifisert nye områder for fornybar energiproduksjon til havs, og laget forslag til program ... områder til fornybar energiproduksjon til havs (pdf) sendt til Olje- og energidepartementet Høringsinnspillet...

  Artikkel Politisk 12. juni 2023
 4. Vannkraft og fornybar energi

  Opptaket legges ut i ettertid. Video: Vannkraft og fornybar energi For å takle utfordringene i overgangen til ... mer fornybar energi blir tilgjengelig i Norden og Europa? vannkraft,fornybar energi Energibloggen Vannkraft...

  Artikkel Energibloggen 17. feb. 2021 Streaming
 5. Kjernekraft eller fornybar - Hva er billigst?

  ...februar 2024 kl. 18:00 Video: Kjernekraft eller fornybar - Hva er billigst? En Rystad-rapport skapte debatt ... før jul i fjor. Rapporten konkluderte med at fornybar energi er billig og at kjernekraft er dyrt. To NTNU-forskere...

  Artikkel Tema: Energi 21. feb. 2024 Streaming
 6. – Olje- og gassindustrien har kompetansen som skal til for å øke fornybar energi

  ...mulighetene man har tilgjengelig i næringen. Energibloggen Spørsmålene om hvordan vi skal få ned utslippene ... – Per dags dato er det ikke nok jobber i fornybar energi til å «overta» sysselsettingen i oljeindustrien...

  Artikkel Energibloggen 15. sep. 2021
 7. Fornybar energi har et arealproblem

  ...fase ut fossil energi må vi sette av store arealer på til fornybar energi-infrastruktur. – Dette vil føre ... journalist i fagbladet Norsk Landbruk: Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) Dette arrangementer er...

  Artikkel Tema: Energi 25. mai 2022 Streaming
 8. Skattepakken uheldig for fornybarbransjen

  ...arbeidskraft som kan utvikle fornybar energi. Vi mister folk fra fornybar til oljesektoren på grunn av ... Norge som energinasjon. Hun er bekymret for at vi har for liten arbeidskraft til å utvikle fornybar energi...

  Artikkel Tekna Magasinet 19. aug. 2022
 9. Fornybar energi som investeringsstrategi

  ...samme beløp i oljeindustrien. I et marked hvor energien i større grad enn i dag brukes til transportformål ... til de varmeproduserende energibærere. Elektromotoren er mer energieffektiv enn forbrenningsmotoren.

  Artikkel Bio- og klimabloggen 29. okt. 2014
 10. Klimatilpasning, vann og fornybare energikilder

  Forskerne Video: Klimatilpasning, vann og fornybare energikilder Vi sitter på verdifull kunnskap om klimatilpasning ... forebyggende tiltak. Tiltak både knyttet til fornybare energikilder og til håndtering av flom og skred. Hvordan...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 28. sep. 2022 Streaming
 11. Geotermisk energilagring

  Geotermisk energilagring NTVA Agder og Tekna inviterer til fagmøte om geotermisk energilagring med sjefsforsker ... Midttømme fra NORCE skal snakke om geotermisk energilagring og vise eksempel på høy-temperatur geotermisk

  Kurs 23. apr. kl. 17.00–17.00
 12. Temamøte: Energi

  Temamøte: Energi I forbindelse med arbeidet med politisk plattform inviteres det til temamøte om energi. Dette ... teksten som foreligger innenfor politikkområdet energipolitikk gjennomgås. Det vil bli satt av god tid til

  Kurs 15. apr. kl. 19.00–20.30
 13. Seniorteknologene: Geotermisk energi

  Seniorteknologene: Geotermisk energi Geovarme - hva og hvordan, et element i den totale energimiksen. En viktig del ... del av løsningen på̊ fremtidens energibehov ligger rett under føttene våre. Sett i lys av det grønne skiftet

  Kurs 16. apr. kl. 11.30–13.00
 14. Dilemmasamling: "natur VS energi"

  47571 Dilemmasamling: "natur VS energi" Energiutbygging krever areal og truer uberørt natur: Hvordan ... vanskelig dilemma: nemlig Norges behov for økt energiproduksjon VS Norges behov for å redde vår natur fra

  Kurs 3. sep. kl. 16.30–19.00
 15. Fornybar Energi: Bærekraftig utvikling, bærekraftige arbeidsplasser

  ...har vesentlig hindret momentum i utviklingen. Energibloggen Sendt, 30. NOV. KL. 15:00–16:30. Opptaket er ... er tilgjengelig etter sending Video: Fornybar Energi I dette webinaret skal Solar Edition presentere sine...

  Artikkel Energibloggen 30. nov. 2020 Streaming
 16. Fornybar energi i fremvoksende markeder og fattige land

  Klimafond, garantier, prosjektutviklingsstøtte og energi for utvikling. Forslagene er mange, men hva skal ... egentlig til for å øke norske investeringer i fornybar energi i u-land? Tekna Klima er et nettverk som jobber...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 10. feb. 2022 Streaming
 17. Fornybardirektivet – nytt på gang

  Fornybardirektivet vil gi positive effekter innen reduksjon av drivhusgasse og EUs avhengighet av import ... import av energi. energi,energikilder,EU,fornybar energi,fornybardirektivet,ikke-fornybar energi,klimaendring...

  Artikkel Energibloggen 24. jan. 2012
 18. Fornybar energi i intelligente kraftnett

  ...forsøk med fornybar energi i intelligente kraftnett i Tyskland, "Smart country" fornybar energi,forsøksprosjekt ... forsøksprosjekt,intelligente nett,smart country, Energibloggen Tradisjonelt har kraft blitt produsert i få og...

  Artikkel Energibloggen 16. aug. 2012
 19. Fornybar energi og energilagring i maritim og offshore industri

  Andelen er forventet å øke betydelig fremover. Energibloggen I følge rapporter vil andelen øke med 50 - 250 ... sammenlignet med 2008. Hvordan kan fornybar energi og energilagringsløsninger bidra til dette? I dette opptaket...

  Artikkel Energibloggen 19. apr. 2021 Streaming
 20. Energimåling og energiforbruk i tog

  Video: Energimåling og energiforbruk i tog Hvor mye strøm bruker et tog og hva er energiforbruket til tog ... sammenlignet med bil og lastebil? Hør om energimåling og energiforbruk på tog. Tekna Jernbane inviterer til...

  Artikkel Tema: Infrastruktur 14. mars 2023 Streaming
 21. Energiavtale II

  Tekna og de andre foreningene i Energiavtale I og II ble tirsdag 30.mai enige med Samfunnsbedriftene ... Kirkøen. Aktuelt Tekna og de andre foreningene i Energiavtale I og II er enige med Samfunnsbedriftene i mellomoppgjøret...

  Artikkel Aktuelt 30. mai 2023
 22. Energieffektivisering i bygg - hva nå?

  Tekna Bygg og anlegg Tekna Klima Video: Energieffektivisering i bygg - hva nå? Regjeringen har lagt frem ... frem handlingsplan for energieffektivisering i bygninger der det blant annet foreslås mer støtte til ENOVA...

  Artikkel Tema: Bygg 22. jan. 2024 Streaming
 23. Hvordan løser vi energikrisen?

  Energipolitikken må henge sammen med annen politikk om vi skal løse energikrisen, skape arbeidsplasser ... var blant konklusjonene da Tekna debatterte Energikommisjonens rapport «Mer av alt - raskere» på Litteraturhuset...

  Artikkel Politisk 19. apr. 2023
 24. Høring - forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II

  Energimerkeforskriften regulerer energimerking av boliger og bygninger og energivurdering av tekniske ... interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak og omlegging til fornybare energikilder og effektive tekniske...

  Artikkel Politisk 18. des. 2023
 25. Ulike energiforsyningsalternativer

  Alternativer for vår energiforsyning Hør paneldebatt norges energiforsyning og vår energifremtid. Faggruppe for ... for Energi, industri og Miljø (FEIM) Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet...

  Artikkel Tema: Energi 5. okt. 2022 Streaming