Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 62 treff
 1. Er naturkrisa alvorlig?

  ...kl. 18:00 Video: Er naturkrisa alvorlig? Dag O. Hessen forklarer oss hvorfor naturkrisa er så alvorlig ... klima Mange av oss fikk en alvorlig vekker da FNs Naturpanel i 2019 lanserte en rapport som konkluderte med...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 16. nov. 2022 Streaming
 2. Naturverdi

  Tekna Klima Video: Naturverdi Endring i arealbruk er den største trusselen mot naturen i dag, ifølge FNs ... FNs naturpanel. Hvordan kan Tekna bidra til mer naturvennlig utbygging? Hvilke endringer må til for at...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 11. nov. 2022 Streaming
 3. Naturavtalen – hvordan ta vare på "hverdagsnaturen"?

  ...og anlegg Video: Naturavtalen – hvordan ta vare på "hverdagsnaturen"? Tap av natur er vårt største problem ... utbyggingstakten og å verne natur. Hvordan skal vi ta vare på "hverdagsnaturen"? Hvordan håndteres denne...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 17. mars 2023 Streaming
 4. Naturtoppmøtet i Montreal - hva ble resultatet?

  Sendt direkte 25. januar kl. 18:00. video: Naturtoppmøtet i Montreal - hva ble resultatet? Generalsekretær ... å fortelle oss om naturkrisa, og om hva som helt konkret kom ut av naturtoppmøtet i Montreal i desember...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 25. jan. 2023 Streaming
 5. Naturlige kuldemedier

  Naturlige kuldemedier som ammoniakk, karbondioksyd og hydrokarboner er miljøvennlige alternativer til ... (KFK og HKFK) og sterke drivhusgasser (HFK). Naturlige kuldemedier som ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner...

  Artikkel Energibloggen 13. feb. 2018 Streaming
 6. Naturkrisa setter strenge krav til kommunal arealplanlegging

  ...internasjonale Naturpanelet (IPBES) la i 2019 fram en svært alvorlig rapport om naturens tilstand, og i ... i 2020 erklærte verdens ledere naturkrise Biomangfold,naturkrisa,arealplanlegging Bio- og klimabloggen...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 17. mars 2021 Streaming
 7. Aktivisme i kampen mot klimaendringer

  ...virkningsfull metode for å stoppe klimaendringer og tap av natur? Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape ... med i nettverket Tema: Bio- og klima Klima- og naturkrisen: Samfunnet må skifte retning, men det skjer alt...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 27. apr. 2023 Streaming
 8. Energikommisjonens rapport: Mer av alt, raskere

  Sendt direkte 18. april kl. 14.30 Video: Energikommisjonens rapport - Mer av alt, raskere Trenger ... faktisk bygge ut fornybar energi i Norge, med de natur- og arealkonfliktene dette innebærer? Kan «mer av...

  Artikkel Tema: Energi 18. apr. 2023 Streaming
 9. Peiling på bærekraft

  ...er grønn, rød og blå. Bærekraft som vekstmotor for natur, samfunn og innovasjon; hva kan du gjøre og hvordan ... øynene opp for flere farger: den er ikke bare grønn (natur), men også rød (samfunn) og blå (innovasjon). Hør...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 25. okt. 2021 Streaming
 10. Klimatiltak – hvordan prioritere?

  Sendt 16. mars kl. 18:00 Video: Klimatiltak Hvordan lage gode beslutningskriterier ... klimaeffekten? energibehovet? kostnadene? konsekvensene for natur og miljø? sysselsettingseffekten? konsekvensene...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 16. mars 2022 Streaming
 11. Restaurering av myrer

  ...påvirkning? Hvordan kan man restaurere myrområder og natur som har blitt påvirket av bygningsarbeid? Og hvordan ... oppdyrking, skogplanting eller torvuttak? Tekna Naturmangfold og Tekna Bygg og anlegg inviterer til seminar...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 12. nov. 2021 Streaming
 12. 3300 kW chiller med ammoniakk og lav kuldemediefylling

  Sendt direkte 16. februar kl. 17:00 Video: 3300 kW chiller med ammoniakk og lav kuldemediefylling ... kuldemediefylling Det er stadig et økende fokus på naturlige kuldemedier og reduserte fyllingsmengder. Denne...

  Artikkel Tema: Energi 16. feb. 2023 Streaming
 13. Havvind og utdanning: Gigawatt krever megaløft

  Sendt direkte 16. august kl. 10:00 Video: Havvind og utdanning: Gigawatt krever megaløft ... skal bidra til å sikre en skånsom utvikling på naturens premisser. På dette seminaret inviterer Norwegian...

  Artikkel Tema: Energi 16. aug. 2023 Streaming
 14. Årsmøteseminar Betong 2022

  Hør om naturbetongen i Høyblokka i Regjeringskvartalet, masse nytt om bruer: 3D-printing av bruer, sementbruer ... av bruer Karoline Friis, Cowi Produksjon med naturbetong – Høyblokka i Regjeringskvartalet Bjarne Fossum...

  Artikkel Tema: Bygg 21. apr. 2022 Streaming
 15. Biologisk mangfold versus klima?

  Tidligere i år kom FNs klimapanel (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) med en felles uttalelse om behovet for ... for å se sammehengen mellom klimatiltak og naturmangfold. De to ekspertpanelene pekte på at tverrsektorielt...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 10. nov. 2021 Streaming
 16. Biologisk mangfold og bruk av stordata

  Hvordan overvåker vi naturmangfoldet i Norge? Hvilke metoder og teknologier brukes for å samle inn, analysere ... forteller forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om datakilder, sensorer og statistiske...

  Artikkel IKT-bloggen 30. sep. 2021 Streaming
 17. Det grønne skiftet - baksiden av medaljen

  Vindkraft båndlegger store arealer, mens FNs naturpanel foreskriver arealnøytralitet som viktig for å ... å hindre ytterligere svekkelse av naturmangfold. Vi aner også konflikter med fiskerinæringen. Mange er...

  Artikkel Tema: Energi 15. feb. 2023 Streaming
 18. Kan vi reparere oss ut av klimakrisen?

  Tekna Klima Hvorfor er det er viktig – for både natur og klima – at vi reparerer tingene våre? Restarters ... med i nettverket reparere,bærekraft,forbruk,klima,natur Bio- og klimabloggen Nordmenn er verdensmestre i...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 14. apr. 2021 Streaming
 19. Ulike energiforsyningsalternativer

  Forsyningssikkerhet Sikkerhet mot ulykker, herunder naturhendelser og terror Frekvensstabilitet Klima og miljø ... av klimagasser, klimaavtrykk - Arealbehov og naturinngrep - Konflikter med andre næringsinteresser som...

  Artikkel Tema: Energi 5. okt. 2022 Streaming
 20. Klimadebatt 2021

  Tekna Klima Hvordan kan teknologer og naturvitere bidra til å nå klimamålene Stortinget har fastsatt ... omstillingen skje for å verne om klima, miljø og natur på best måte? Hvor raskt kan hydrogen og karbonfangst-...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 24. aug. 2021 Streaming
 21. Spirelykke: Hvordan lage en spiselig oase inne - uten masse jobb?

  Sendt 31. mars kl. 9:00 Tekna Klima Video: Spirelykke Drømmer du om å kunne knaske ... å hvile øynene på noe grønt og ha en følelse av natur innendørs, vil også gi deg en ro i rommet ditt og...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 31. mars 2022 Streaming
 22. Lærerprat: Kjemikaliesikkerhet

  Sendt direkte 25. april kl. 18:30 Tekna Realfagslærerne Video: Lærerprat: Kjemikaliesikkerhet ... et godt HMS-system for skolens kjemi- og naturfagundervisning, anbefalinger om forsvarlig oppbevaring...

  Artikkel Tema: Realfag 25. apr. 2023 Streaming
 23. Hva skal til for å løse realfagskrisen?

  Sendt direkte 24. mai kl. 19:00 Tekna Realfagslærerne video: Hva skal til for å ... næringslivets behov for kompetanse innen teknologi og naturvitenskap øker, svikter rekrutteringen: Færre tar...

  Artikkel Tema: Realfag 24. mai 2023 Streaming
 24. WWF: Living Planet Report 2020

  ...hovedårsaken til naturtapet de siste tiårene har vært arealendringer. Uberørt natur er pløyd opp for ... klimaendringer blir en like kraftig pådriver til tap av naturen rundt oss. Klimaendringer alene gjør at en femtedel...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 23. sep. 2020 Streaming
 25. Vi må snakke om ChatGPT

  Sendt direkte 2. februar kl. 17:30 Tekna Big Data Video: Vi må snakke om ChatGPT Følg ... Vi må snakke om ChatGPT Følg debattmøte der naturvitere og teknologer diskuterer problemstillinger rundt...

  Artikkel Tema: IKT 2. feb. 2023 Streaming