På fire år har Tekna Sunnhordland gått fra å være liten og nærmest sovende, til å bli en aktiv avdeling, som bidrar sterkt i lokalsamfunnet, særlig når det gjelder realfagstiltak overfor barn og unge. Den ble "årets avdeling" blant annet for sin innsats med rekruttering til realfag og lokal synlighet.

Tekna Sunnhordland er en liten avdeling med ca. 230 medlemmer.. Helt fra starten har avdelingen hatt et veldig sterkt fokus på å synliggjøre betydningen av realfag og teknologi i samfunnet.

Avdelingen tok allerede i 2014 initiativ til å starte opp en lokal kodeklubb, en gratis programmeringsklubb for barn og unge. Denne lever ennå i beste velgående og i 2016 hadde avdelingen to kurs på 8 uker per halvår for mellom 30 og 50 ungdommer. Her har avdelingen bidratt både økonomisk, og med å stille med veiledere. Denne kodeklubben drives nå i samarbeid med Høyskolen på Vestlandet (HVL) og en rekke andre ildsjeler fra distriktet.

Avdelingen og høyskolen har også arrangert et halvdagsseminar om «Korleis få gode teknologer i Sunnhordland». Dette seminaret var myntet på lærere, næringsliv og lokalsamfunnet generelt, og hadde over 100 deltagere.

Etter påvirkning fra Sunnhordland avdeling tilbyr nå HVL nå et eget emne med teknologi og programmering ment for lærere i barne- og ungdomsskolen.

I 2016 inviterte avdelingen 600 ungdomsskoleelever på gratis vitenshow med Andreas Wahl. Han leverte to forrykende show i kulturhuset på Stord, og avdelingen ordnet gratis busstransport fra Bømlo, Fitjar og Stord.

På bildet (fra venstre): Johannes Syltevik, avdelingsleder, Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og Hallvard Paulsen nestleder.

Publisert: 5. desember 2017