Nå er en revidert og oppdatert forhandlingshåndbok tilgjengelig og vi oppfordrer deg til å melde deg på Teknas tariffkurs for kommunal sektor 4.-5. september.

Tekna Kommunes forhandlingshåndbok for KS er revidert og oppdater med ny tekst og nye tall før årets forhandlinger. Du finner den under rubrikken Forhandlinger og vi anbefaler at du gjør deg kjent med den før årets lokale forhandlinger. Her finner du også protokoller fra årets sentrale forhandlinger.

Vi minner om Teknas tariffkurs for kommunal sektor Lov og lønn som arrangeres 4.-5. september i år. Her går vi nærmere inn på tall og strategier som er særlig relevant for Tekna i årets lokale forhandlinger.

Husk at kurset Lov og lønn er et obligatorisk kurs for tillitsvalgte – meld deg på nå hvis du ikke har deltatt tidligere. Du har krav på fri med lønn for å delta- vi dekker kostander knyttet til reise og opphold.

Meld deg på tariffkurs!

Publisert: 12. juni 2017