Illustrasjonsbilde av studenter med en ung, afrikansk mann med ryggsekk som smiler til kamera med flere andre studenter i bakgrunn

Er du årets talent?

Da venter heder, ære og masterstipend på 50 000 kr. 

 

Årets fagjury vil velge ut én masteroppgave som fortjener 50 000 kr til feltarbeid, foredrag eller innkjøp av eksklusivt utstyr. Selv om bare én oppgave vinner, kan dere selvfølgelig være flere som skriver den. Årets talent og vinner av masterstipendet vil publiseres i Teknisk Ukeblad og i Teknas sosiale kanaler i desember 2021. Lykke til!

 

Søk her – innen 15. november.

Søknaden skal inneholde:

  • Konkret aktivitetsbeskrivelse og formål.
  • Budsjett med spesifisering av finansieringskilder.
  • Fullstendig navneliste for alle medlemmer av gruppen (gjelder gruppesøknader) med angivelse av Tekna-medlemskap.

Kriterier for å søke:

Det aller viktigste er at du/dere er Tekna-medlemmer når dere søker og mottar masterstipendet. Er dere ikke medlem enda, er det lett å melde seg inn her.

Bli medlem
Tre studenter sitter ved et bord

Teknas masterstipend gis til:

  • Enkeltstudenter eller mindre grupper av studenter som skriver en naturvitenskapelig eller teknologisk masteroppgave det kommende året.
  • Masteroppgaver som omfatter et spesielt arbeid eller prosjekt, en studiereise, studieopphold eller lignende.

Stipend vil ikke bli gitt til:

  • Studenter som ikke er studentmedlemmer i Tekna.
  • Finansiering av ordinære studier eller kurstilbud som gir studiepoeng.
  • Studentekskursjoner som er en fast del av studieopplegg.
  • Studenter som tidligere har mottatt stipend fra denne ordningen.
  • Søkere med søknader som ikke tilfredsstiller minstekravene angitt nedenfor.

 

Gå til søknadskjema for masterstipend

 

Spørsmål? Ta kontakt: 

ikk@tekna.no

 

Søknadsfristen er 15. november 2021. Søknadene vil bli behandlet på første møte i Studentutvalget etter fristens utløp.