Som studentmedlem i Tekna har du mulighet til å søke stipend i forbindelse med masteroppgaven din. Stipendet tildeles fra ett til tre prosjekter i året, og er i 2020 på totalt 50 000 kr.

Søknadsfristen er 10. september 2020. Søknadene vil bli behandlet på første møte i Studentutvalget etter fristens utløp.

Stipend fra Teknas Stipendordning for studenter gis til:

 • Enkeltstudenter eller mindre grupper av studenter som gjennom eget initiativ gir sine naturvitenskapelige eller teknologiske masterstudier et faglig innhold ut over det vanlige gjennom et spesielt arbeid eller prosjekt, en studiereise, studieopphold eller lignende.
 • Studenter som ikke er studentmedlemmer i Tekna, vil ikke kunne få stipend.

Stipend vil ikke bli gitt til:

 • Finansiering av ordinære studier eller kurstilbud som gir studiepoeng
 • Studentekskursjoner som er en fast del av studieopplegg
 • Studenter som tidligere har mottatt stipend fra denne ordningen
 • Søkere med søknader som ikke tilfredsstiller minstekravene angitt nedenfor

Søknaden skal minst inneholde:

 • Konkret aktivitetsbeskrivelse og formål
 • Samlet budsjett med spesifisering av finansieringskilder
 • Fullstendig navneliste for alle medlemmer av gruppen (gjelder gruppesøknader) med angivelse av Tekna-medlemskap

Last ned søknadskjema for studentstipend

Send din søknad til: 

herman.sondenaa@tekna.no

Les rapporter fra tidligere vinnere

 • Feltreise til laksehovedstaden i Chile

  Feltreise til laksehovedstaden i Chile

  Publisert: 02. mars 2020
  Les rapporten fra studentene med masterstipend om deres reise til Chile for å sammenligne lakseoppdrettsindustrien i Norge og Chile.
 • Grønland - Vilt, vakkert og vått

  Grønland - Vilt, vakkert og vått

  Publisert: 03. september 2019
  Som studentmedlem i Tekna kan du søke om støtte til din masteroppgave. Emil fikk støtte til å dra på felttur til Grønland i forbindelse med sin masteroppgave i mineralogi. Her kan du lese om hans spennende tur til Grønland.
 • Mikroplast – en global utfordring som trenger globale løsninger

  Mikroplast – en global utfordring som trenger globale løsninger

  Publisert: 27. mars 2019
  Som studentmedlem i Tekna har du mulighet til å søke stipend i forbindelse med masteroppgaven din. Her kan du lese hva Jakob brukte sin støtte til når han skrev masteroppgave om plastproblematikk.
 • Miljøgifter i norske spekkhoggere

  Miljøgifter i norske spekkhoggere

  Publisert: 19. desember 2018
  Clare McEnally var en av flere som ble tildelt Tekna sitt masterstipend i 2017. Her kan du lese om hennes spennende feltarbeid i Nord-Norge.
 • Tekna sitt masterstipend bidro til feltarbeid i Mexico

  Tekna sitt masterstipend bidro til feltarbeid i Mexico

  Publisert: 07. august 2018
  Sigmund Andenes har en mastergrad i industriell kjemi og bioteknologi, og var en av de heldige vinnerne av Tekna sitt masterstipend høsten 2014. Sigmund brukte pengene til feltarbeid på øy i Mexico. Her kan du lese om opplevelse i egne ord.
Publisert: 7. august 2018