Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Stian Schencke Sivertsgårds i verneutstyr sitter på kranutstyr med havet i bakgrunn

TRIVES OFFSHORE: Arbeidsdagen til Stian varier ut fra om han jobber på land eller ikke. Foto: Privat.

Ukas Tekna-medlem: Tror på mer drone og robotikk offshore framover

– Jeg tror fortsatt mange aspekter av yrket vil bestå av det samme.

Hver uke stiller vi de samme 10 spørsmålene til ulike Tekna-medlemmer. Denne uka er det Stian Schencke Sivertsgårds (28) tur:

Yrke: Felt- og prosjektingeniør i Axess.

Utdanning: Mastergrad i Marin teknikk fra NTNU med spesialisering i Hydrodynamikk og fagbrev som CNC operatør.

– Hva er morgenrutinen din?

– Hver morgen starter med en kjapp dusj etterfulgt av en god skål med havregrøt, et par glass melk og en kopp kaffe. For å få i gang kroppen er det lite som slår det å å ta beina fatt til kontoret med noe behagelig musikk på ørene.

– Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Arbeidsdagen er ofte definert ut i fra om jeg er offshore eller på kontor. Ved arbeid på kontor består en dag av administrative oppgaver som planlegging av prosjekter i felt og mer tekniske oppgaver som å evaluere funn og bistå kunde ved spørsmål om inspeksjoner. Ved arbeid offshore består dagen av å lede et inspeksjonsteam i utførelse av strukturelle inspeksjoner. Inspeksjonene følges opp av rapportering og kommunikasjon med kunde. Den siste tiden har jeg ofte vært ute på inspeksjon i forbindelse med 5-års klassing av flyttbare boreinnretninger.

– Hva jobber du med akkurat nå?

– Jeg jobber med planlegging og utføring av strukturelle inspeksjoner på flyttbare og faste installasjoner både internasjonalt og på norsk sokkel. I tillegg er jeg med på utvikling av inspeksjonsprogrammer for konverterplattformer i havvindsektoren. Dette er veldig spennende og givende, da havvind er et relativt nytt marked å operere i.

– Hva er din sterkeste egenskap i jobben?

– Jeg er en strukturert og nøye person som liker å ha kontinuerlig utvikling, noe som gjør at jeg hele tiden søker utfordringer. Jeg sier sjelden nei til ekstra arbeid og mener at alt arbeid skal utføres skikkelig og nøye i henhold til gitte prosedyrer og tidsrammer. Stolthet og eierskap til jobben man utfører er det viktigste man kan ha for å lykkes.

– Hva er det morsomste/rareste du har opplevd i jobben?

– Det morsomste jeg har opplevd i jobben var å få reise til Tyskland og utføre strukturell inspeksjon på en konverterplattform. Det var utrolig kjekt å få se kompleksiteten og størrelsen på havvindfeltene som opereres i denne delen av Nordsjøen. I tillegg tok jeg med meg verdifulle erfaringer med å jobbe med kunde og representanter som opererer forskjellig fra hvordan vi gjør det hjemme i Norge og i oljenæringen.

– Hvorfor valgte du dette yrket?

– Ingeniøryrket valgte jeg tidlig i tenårene da jeg alltid har vært opptatt av problemløsing og hvordan det praktiske og teoretiske henger sammen. Valget av marin teknikk var nok mer tilfeldig, men en ytre påkjenning av det å vokse opp i Stavanger med nærhet til industri og havet har nok hatt noe å si.

– Hvorfor fagorganiserte du deg? 

– Jeg meldte meg inn i Tekna for å kunne få bistand ved juridiske spørsmål, lønnsstatistikk og bedre vilkår ved lån og forsikring. I tillegg er det å følge med på muligheter for videreutvikling som arbeidstaker gjennom kurs og seminarer viktig.

– Hvordan kan vi best rekruttere barn og unge til å velge realfag? 

– Jeg mener det å kombinere og koble sammen praktiske oppgaver med teoretiske teorier og beviser vil skape større interesse og dermed bidra til økt rekruttering blant barn og unge. Videre mener jeg at det er viktig å fronte yrkesfaglige muligheter sammen med realfag som en vei med mange muligheter.

– Jeg gikk selv TAF modellen (Teknisk Allmenn Fag), som praktiseres av et fåtall videregående skoler i landet, hvor vi fikk mulighet til jobbe med mekanisk arbeid i kombinasjon med realfag.  Dette mener jeg har hjulpet meg til å fatte interesse for realfag og gitt meg et annet perspektiv på hvordan man anvender det. Denne veien er riktignok konstruert for unge som ønsker å jobbe i industrien, men jeg ser ingen hindring å adaptere det til andre realfagsretninger.

– Hvilke apper klarer du deg ikke uten på jobb og når du er hjemme?

– På jobb klarer jeg meg ikke uten Excel, Teams og Outlook. Hjemme er Messenger og Spotify godt etablerte apper.

– Hvordan tror du yrket ditt ser ut om 10 år?

– Jeg tror mange aspekter av yrket vil bestå av det samme, men at noen eller flere av inspeksjonene kommer til å bli utført digitalt. og ved hjelp av drone og robotikk.