Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Leif Erik Haugstad

Leif Erik Haugstad utenfor sin nye arbeidsplass, Krokeide videregående skole, etter å ha jobbet mer enn 30 år som sivilingeniør innen engineering.

Tok et verdivalg – byttet ut roboter med elever

Etter et langt arbeidsliv fylt av automasjons- og undervannsprosjekter, tok Tekna-medlem Leif Erik Haugstad et verdivalg. Han sa opp jobben i Aker Solutions for å jobbe som lektor i elektrofag på en videregående skole for elever med lærevansker.

Å se elever som har slitt med rus, har lærevansker eller ulike psykiske diagnoser, stå der med fagbrev i hånda, gjør meg stolt, sier Tekna-medlem Leif Erik Haugstad. Han underviser i elektrofag på Krokeide videregående skole i Fana utenfor Bergen.

Det er en internatskole med plass til 190 elever, 115 av dem på internat, fra hele landet. Felles for elevene er at alle har en eller annen diagnose som gjør at de har nedsatt læreevne. Det kan knytte seg til for eksempel rusproblematikk, traumer, mobbing, nedsatte fysiske funksjoner eller psykiske lidelser.

Leif Erik Haugstad på kontoret holder et kretskort
Lektor Haugstad på kontorarbeidsplassen, et lite «fuglereder» som han kaller det.
Nærbilde av bøker og læreplaner
Faglitteraturen er på plass.

Fra vekst til nedturer

– Med små klasser får vi et nært forhold til hver enkelt av elevene, sier Haugstad. Han er utdannet sivilingeniør innen elektro/data fra South Dakota School of Mines and Technology i 1980. I Aker Solutions jobbet han blant annet de siste årene med programmering av automatiske teststasjoner for undervannselektronikk.

– Jeg fikk med meg en periode med stor vekst. Det var veldig spennende, og jeg hadde mange gode kollegaer. Men i løpet av et langt arbeidsliv opplevde Haugstad også nedgangstider.

Leif Erik Haugstad og en person ved et bord jobber med et kretskort
Kollega og Tekna-medlem Knut Steen-Hansen spiller elev mens Haugstad forklarer.
Leif Erik Haugstad viser en skoleforsterkeren
– Denne skoleforsterkeren bruker vi i undervisningen, sier Haugstad.

Fant annonse på bussen

– Da nedturen i petroleumssektoren rammet oss igjen en gang rundt 2014, var jobben min som gruppeleder i fare, i og med at mange jeg var leder for, ble sagt opp. Jeg fikk imidlertid fortsette i engineeringavdelingen, der jeg ble senior Production Control System Engineer. Det var utrolig spennende, sier Haugstad. Med nedturene i bakholdet begynte han imidlertid å tenke på om han kunne bruke kunnskapene og erfaringen fra et langt arbeidsliv på en ny måte, og på bussturene til jobben på Ågotnes, begynte han å lese stillingsannonser på nettet.

– Der fant jeg annonsen fra Krokeide videregående skole som søkte etter en elektrolærer. Haugstad sendte inn en søknad, var på intervju i mai 2017, fikk tilbud om jobben og startet høsten 2017.

Verdivalg ga lønnssmell

Avstanden er lang fra strømlinjeformede kontorer fylt opp av høyt utdannede kolleger i Aker Solutions til undervisningslokalene på Krokeide VGS utenfor Bergen.

– Du kan vel si at jeg har gjort et verdivalg, sier Haugstad. Tekna Magasinet møter lektoren i naturskjønne omgivelser i Fana i Bergen. Skolen ligger vakkert til i grønne omgivelser og med egen kai og båter

– Lønnsmessig har jeg gått på en kraftig trøkk, men man venner seg til det, og aksepterer å leve litt annerledes enn tidligere, sier han.

Haugstad står ved skolens kai
Skolen har egen kai og båter som elevene kan benytte.
Utsikten over skolegården og bygningene
Ingenting å si på utsikten fra kantina.

– Mye av det siste jeg lærte som ingeniør har jeg tatt med meg til skolen, sier Haugstad, som stortrives med elektronikkfaget. For å kunne undervise i videregående skole, er det imidlertid også krav om pedagogisk utdanning.

Pedagogikk på deltid

I en alder av 62 år har derfor Haugstad denne høsten tatt fatt på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det er et ettårig studium om man tar det på fulltid. Haugstad tar det over to år på deltid.

– Jeg synes det er flott at skolen satser på meg og spanderer dette, sier han.

Ifølge markedsansvarlig Tone Hagen Fanebust er Leif Erik Haugstad en verdifull ressurs som de gjerne vil beholde i flere år. Erfaringen fra det private næringslivet er noe han og mange av lærerne er sugne på å høste lærdom av.

– Haugstad bringer inn kunnskap og perspektiver vi ikke hadde hatt uten.

Men ifølge Fanebust er det ikke nok med god kompetanse på teknologi.

– Vi ønsker også å finne de riktige personene som er «gode mennesker». Det er Leif Erik et godt eksempel på, sier hun.

Startet Tekna-gruppe

Etter å ha vært Tekna-medlem i over 30 år ønsket Haugstad å fortsette med det på den nye arbeidsplassen. Sammen med to andre Tekna-medarbeidere dannet de en bedriftsgruppe hvor Haugstad ble valgt som leder og Tekna-tillitsvalgt. Denne gruppen har senere fått flere medlemmer og i dag består den av syv personer. Fem jobber med elektronikkfaget og to med realfag i påbygning til generell studiekompetanse. Vi hjelper hverandre, og har stor glede av å se fagene i sammenheng på kryss og tvers, sier han. 

Hansen og Haugstad står i gangen og smiler til kamera
De to Tekna-medlemmene Knut Steen -Hansen og Leif Erik Haugstad har begge funnet seg godt til rette som lektorer i elektronikk ved Krokeide vgs.

– Det føles veldig inspirerende å se hva vi kan få til med elevene. Når du sliter på ulike måter, er det krevende å gjennomføre skolegangen. Noen har som mål bare å bestå, mens andre klarer å sette større krav til seg selv. Haugstad føler seg stolt når de står der med et ferdig fagbrev. Han berømmer skolen for det gode læringsmiljøet.

– Det er en stor fordel med de små klassene der alle blir fulgt opp personlig.

Suksess med teknologiklubb

En av elevene Thomas Nordbø Vasquez (23) i Vg3 har funnet sin «greie» i elektronikken etter at han gikk på en smell da han prøvde på restaurant- og kokkeutdanning. Han grep sjansen med begge hender da Leif Erik Haugstad fikk «go» og et lite budsjett fra skolens ledelse til å legge til rette for en Teknologiklubb på fritiden ledet av elevene.

Vasquez sitter ved et verkbenk med elektronisk utstyr
Thomas Nordbø Vasquez, elev i Vg3, er en av de ivrigste i Teknologiklubben som Leif Erik Haugstad tok initiativ til å starte – et tilbud om å «mekke» elektronikk på fritiden.

– Thomas er blitt ildsjelen og en av lederne i denne elevklubben, forteller Leif Erik. Thomas stortrives i rollen.

– Det er virkelig gøy å få holde på med noe annet enn de pålagte oppgavene. Vi samarbeider på en helt annen måte når vi «leker oss» med å bygge kretser, programmere, bygge roboter, og eksperimentere med elektronikk og IOT, sier han.

– Jeg prøver å få elevene interessert i noe faglig, sier Leif Erik om dette initiativet. Han sier selv at han hatt fått skryt fra ledelsen for å være våken, utadvendt og kreativ.

– Det er hyggelig å høre. Han forteller om et annet initiativ han har fått med seg flere andre lærere på.

– Vi har et fag kalt Yrkesfaglig fordypning (YFF). Der er innholdet veldig åpent. Du kan for eksempel knytte det til lokale virksomheter eller noe som er veldig aktuelt i tiden. I skoleåret 2017-18 var jeg ansvarlig for å planlegge dette faget for Vg1 og i skoleåret 2018-19 for Vg2.

Haugstad står foran en hjemmesnekket trevegg
Her har elevene spikret opp stender, satt på veggplater og koblet opp elektriske rør, koblingsbokser og lignende, for å få «hand on»-kjennskap til elektriker- eller nettverksinnstallatørfaget, forklarer Haugstad.
Portrett av Tone Hagen Fanebust
Markedsansvarlig Tone Hagen Fanebust: – Det kjennes godt å se elever gjøre fremskritt og få mer selvfølelse

Får mer selvfølelse

Tone Hagen Fanebust bekrefter at Tekna-gruppa har brakt inn flere nye emner. – De er veldig flinke til å dele de gode historiene både faglig og om elever som opplever den lille mestringsfølelsen.

Tone skulle ønske at skolen ville bli enda mer kjent.

– Så vidt jeg kjenner til er vi den eneste skolen i sitt slag med et så bredt tilbud og med så gode bo- og fritidsfasiliteter. Gjennomsnittsalderen på elevene er cirka 25 år. Noen er under 18, men de fleste er eldre. I fjor var den eldste eleven 57 år.

– Det er spesielt å se dem på første skoledag når de samles i gymsalen. Alle har et eller annet de sliter med. De kommer inn som veldig usikre, men finner hverandre på kryss av landsdeler, alder og kulturer. Her er de ikke den ene som skiller seg ut – de vet at han eller hun som sitter ved siden av deg har minst like mye å slite med. Det kjennes godt å se elever gjøre fremskritt og få mer selvfølelse, sier hun.

Svømmehall
Panoramavinduer i svømmehallen rett ut mot den vakre kystnaturen.
Skolens gym
Har elevene lyst til å trene, ligger det meste til rette for det.

Tone Hagen Fanebust forteller at andelen elever som får karakterer i alle fag ved skolen øker for hvert år og antall elever som fullfører, øker.

– Av 23 elever som gikk opp til fagprøve forrige skoleår, var det 19 som bestod og fikk fagbrev. Noen går ut i lære og mange får jobb videre der de har vært i praksis. Vi bruker mye tid på å forberede dem på arbeidslivet. I 3. klasse har alle praksisplass i seks til åtte uker.

Av de cirka 90 ansatte, utgjør cirka halvparten faglærere. De har et veldig godt samarbeid med miljøavdelingen og resten av staben ved skolen.

Fakta om Krokeide videregående skole:
• 190 elever
• Snittalder på elevene er 25 år (2018/2019)
• 115 elevhybler på skoleområdet
• Lokalisert 22 km sør for Bergen sentrum
• Opplæringstilbud i henhold til offentlige læreplaner
• 90 ansatte
• Heleid av Stiftelsen Krokeide

Her kan du lese mer om Krokeide videregående skole: www.krokeide.vgs.no