Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik

Den nyvalgte Tekna-presidenten Lars Olav Grøvik tror det kan bli et problem å finne folk til en del av oljejobbene fremover når mange med oljekompetanse går av med pensjon, og søkningen til petroleumsutdanning fortsatt er lav.

Spår mangel på oljekompetanse

Nyvalgt Tekna-president, Lars Olav Grøvik (60), forventer at høy oljeaktivitet, lav søkning til oljeutdanning og forgubbing i oljeindustrien vil føre til mangel på oljekompetanse. Han mener at nyutdannede innen olje fortsatt vil kunne jobbe med olje når de går av med pensjon etter 2060.

En 5-årig oljemaster ved NTNU eller Universitetet i Stavanger er førstevalget til kun 47 søkere til 40 planlagte studieplasser i år. I 2015 var det 155 søkere til 88 studieplasser for de to samme studiene, ifølge tall fra Samordna opptak.

Til sammenligning var det 136 000 sysselsatte i norsk olje og gass i 2015 mot 120 000 ved utgangen av fjoråret, ifølge tall fra SSB. Sysselsettingen innen olje og gass har vært ganske jevn i lang tid, med unntak for da oljeprisen var ekstraordinær høy rundt perioden fra 2011 til 2014.

Tallene omfatter næringer hvor olje og gass var kjernevirksomhet i en tidligere undersøkelse fra forskningsinstituttet IRIS, som nå er en del av Norwegian Research Center (NORCE).

 

 

Nå spår den nyvalgte Tekna-presidenten, Lars Olav Grøvik, at det kan bli mangel på oljekompetanse i årene fremover. Grøvik var leder for Tekna Olje og gass inntil han ble ny Tekna-leder.

Seniorforsker Atle Blomgren i forskningsinstituttet NORCE stod bak den tidligere undersøkelsen av hvilke næringer hvor olje og gass var kjernevirksomhet.

– Jeg tror det vil bli et problem å finne folk til en del av oljejobbene. Det er store kull med oljekompetanse som skal gå av med pensjon i årene fremover, og med lav søkning til petroleum blir det begrenset med påfyll. Jeg mener alt tyder på at antall jobber innen olje og gass forblir på et høyt nivå i ytterligere fem til ti år.

Tidkrevende å erstatte petroleum

Grøvik mener at omstillingen fra fossil til fornybar energi vil ta lang tid, også lenger tid enn folk flest tror.

–  Det er vanskelig å erstatte petroleum i eksempelvis havgående båter, tyngre kjøretøy og fly. Til sammenligning er det mye lettere å erstatte petroleum i biler. Det er derfor utfasingen av petroleum går raskere for biler enn for tyngre kjøretøy.

Håper på fangst og lagring

Grøvik mener det er viktig å ha et ambisiøst men realistisk syn på omstillingen fra fossil til fornybar energi.

–  Så lenge det fortsatt er etterspørsel etter petroleum, vil det også bli produsert petroleum. Omstillingen må gå så raskt som mulig, men fordi det vil ta tid, må vi parallelt utvikle nye løsninger for fangst og lagring av CO2. Tilsvarende må oljeproduksjonen gjøres så rent som mulig.

Spår oljejobber i 2060-årene

–  Etter hvert vil antall oljeansatte gå ned, men de som tar oljeutdanning i dag vil fortsatt kunne jobbe med olje til de går av med pensjon på 2060-tallet. Jeg føler meg eksempelvis sikker på at Johan Sverdrup-feltet fortsatt vil produsere olje om 40 år, sier Grøvik.

Dette er tallene i diagrammet

Olje- og gassrelatert virksomhet er definert som alle næringskoder som samlet har olje- og gassrelatert virksomhet som kjernevirksomhet - det vil si at rundt 50 prosent eller flere av de ansatte i næringskoden jobber med olje- og gassrelatert virksomhet. En tidligere oversikt fra forskningsinstituttet IRIS i Stavanger er lagt til grunn for denne utvelgelsen. Disse næringskodene er:

 

30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på oljeplattformer og moduler

09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

50.201 Utenriks sjøfart med gods

06.10 Utvinning av råolje

09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

52.223 Forsyningsbaser

30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler

49.50 Rørtransport

30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn

06.20 Utvinning av naturgass

28.94 Mask./utstyr tekstilindustri

50.203 Slepebåter

28.92 Mask./utstyr bergverk, bygg og anl.

50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore

28.13 Pumpe- og kompressorprod. el.

30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn

19.20 Prod. raffinerte petroleumsprodukt

13.95 Fiberproduksjon mv.

22.19 Produksjon av gummiprodukter el.

28.12 Komp. til hydraul./pneumatisk utstyr

24.54 Annen ikke-jernholdig metallstøp.

26.51 Måle-, kontroll- og navig.instr.

28.11 Skipsmotor-/motor- og turbinprod. el.

28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter

30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn

33.20 Installasjon industrimask. og utstyr

27.32 Elektron./el. ledninger/kabler el.

33.11 Rep. av bearbeidede metallprodukter

28.21 Industri- og laboratorieovnprod.

28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers

25.21 Sentralv.kjeler- og radiatorprod.

71.122 Geologiske undersøkelser

24.20 Annen rør- og rørdelprod. av stål

28.14 Kran- og ventilproduksjon el.

33.14 Rep. av elektrisk utstyr

24.33 Kaldv./press. av prof. plater mv.

71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet

 

Se SSBs standard for næringsgruppering for nærmere definisjon av disse næringskodene. http://stabas.ssb.no/ItemsFrames.asp?ID=8118001&Language=nb

 

SSB-tallene for sysselsatte i diagrammet i artikkelen er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag, som gir noe lavere tall. Sammenlignet med totalt antall sysselsatte i Norge er forskjellen 2,4 prosent.