Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En båt med Åkerblå skrevet på siden

Koronakrisen har også rammet konsulentselskapet Åkerblå som jobber med fiskeoppdrettselskaper. I dag er tre Tekna-medlemmer permittert.

Slik er det å være tillitsvalgt i en krise: – De siste ukene har vært tøffe

For Iris Jenssen og kollegene hennes i en koronarammede Åkerblå, har den siste tiden vært preget av usikkerhet og permitteringer.

Det er viktig å ha en god fagforening i ryggen. De har kommet med innspill og sjekket at vanskelige saker blir tatt opp og gjennomført på en god måte i dialog med ledelsen og de ansatte.

For første gang opplevde Tekna-tillitsvalgte Iris Jenssen permitteringer, og var svært glad for hjelpen fra Teknas jurister, blant annet med gode innspill til protokoller og utvelgelseskriterier. (Foto: Dagfinn Breivik Skomsø)

Det forteller Iris Jenssen, fagansvarlig for settefisk i konsulentselskapet Åkerblå og tillitsvalgt i Tekna. Selskapet jobber i hovedsak med fiskeoppdrettsselskap langs store deler av norskekysten. I tillegg tilbyr de tjenester til brønnbåt- og servicebåtnæringen, legemiddelindustrien, forsknings- og undervisningsinstitusjoner samt offentlig sektor.

Jenssen hadde vært tillitsvalgt i fire år da koronakrisen rammet bransjen og arbeidsplassen hennes i mars.

– De siste ukene har vært tøffe, utfordrende og preget av permitteringer, men med en sterk fagforening i ryggen har situasjoner og problemstillinger løst seg på best mulig vis, forteller hun.

En annerledes arbeidshverdag

Det er andre selskaper som har vært enda hardere rammet av krisen enn Åkerblå, men Jensen innrømmer at det har vært og fortsatt er en periode preget av usikkerhet.

– Jeg var i begynnelsen usikker på om jeg gjorde oppgaven som tillitsvalgt riktig, siden vi ikke har vært borti lignende saker tidligere og alt skjedde svært raskt.

Helt fra starten har de to tillitsvalgte i Åkerblå vært opptatt av at ledelsen må ha god dialog med de ansatte om situasjonen i selskapet uke for uke.

– Det er viktig å informere de ansatte kontinuerlig. Vi mener for eksempel at det er bedre å være åpen på at det kan bli permitteringer i forkant enn at det kommer som et sjokk senere, forteller Jenssen.

– Tekna har vært utrolig flinke til å gi råd og se situasjonen fra både ansatte og arbeidsgivers side.

Den 12. mars, da de omfattende tiltakene for å bekjempe koronaviruset ble igangsatt over hele landet, ble det også iverksatt flere interne tiltak i Åkerblå. De ansatte ble oppfordret til å ta hjemmekontor, spurt om å ta ut mertid og mulighet til å ta ut feriedager, og goder som vaktordning og overtidstillegg falt bort i en periode på grunn av færre oppdrag.

– I løpet av denne perioden har jeg snakket med flotte ansatte og ledere som «snur alle steiner» for å finne gode løsninger for alle parter. Nå som arbeidshverdagen og oppdrag er hakket mer normalisert, er det ikke nødvendig med like tett oppfølging som i starten.

Åkerblå-leder: – Strukturert og profesjonelt samarbeid

Roger Sørensen er administrerende direktør i Åkerblå. Han roser innsatsen til de tillitsvalgte den siste tiden og mener de sammen har klart å komme fram til gode løsninger.

Åkerblå-direktør Roger Sørensen mener det er viktig med en sterk fagforening og roser innsatsen til selskapets tillitsvalgte de siste ukene.

– Da koronakrisen rammet bedriften vår og det ble nødvendig med permitteringer, var de tillitsvalgte opptatt av å få god, målrettet og grundig dokumentasjon for de valgene som ble tatt, sier han.

Ledelsen har sammen med de tillitsvalgte brukt mye tid på ukentlige møter, oppfølging, referat og protokoller de siste ukene.

 – Vi i ledelsen har alltid hatt et fantastisk godt samarbeid og god kjemi med de tillitsvalgte i Åkerblå. Vi har jobbet godt sammen i mange år med ulike problemstillinger og lønnsforhandlinger, og det har vi også gjort nå. Det har vært en veldig god prosess gjennom et strukturert og profesjonelt samarbeid, sier Sørensen.

Viktigheten av fagforening

Det er mye en fagforening gjør for medlemmene sine – både i en vanlig arbeidshverdag og i en krisesituasjon som nå. Den siste tiden har arbeidet Tekna gjør for medlemmene sine blitt enda tydeligere for Jenssen og kollegene hennes i Åkerblå. De har blant annet informert om rettighetene til permitterte arbeidstakere og de som har barn hjemme.

­– For oss tillitsvalgte har juristene i Tekna kommet med gode innspill i forkant og etterkant av møter med ledelsen. Vi har vært i dialog med Tekna helt fra starten, da ledelsen kom med tiltak for å unngå permitteringer, for å undersøke at dette ble gjort på en forsvarlig måte.

De tillitsvalgte har hatt tett dialog med ledelsen hele veien, med første møte 16. mars for å få oversikt over situasjon. Allerede 23. mars gikk det fra å kunne være aktuelt med permittering til at noen stillinger med særskilte arbeidsoppgaver delvis måtte permitteres i Åkerblå. På det meste ble det sendt ut varsel til 6,5 stillinger, og per i dag er det tre Tekna-medlemmer som er permittert.

Bedriften har ikke vært rammet av permitteringer tidligere, så da selve permitteringsprosessen var i gang, fikk de tillitsvalgte gode innspill til protokoller og utvelgelseskriterier i forbindelse med permittering av Teknas jurister.

– De anbefalte oss også å prøve å få gjennom at pensjonsavtaler blir opprettholdt for permitterte. Dette fikk vi gjennomslag for. Tekna har generelt vært utrolig flinke til å gi råd og se situasjonen fra både ansatte og arbeidsgivers side. Det er viktig å ivareta de ansatte, men vel så viktig at alle har en jobb å komme tilbake til etter dette.

Gleder seg skravling ved kaffemaskinen

Jenssen skryter av de ansatte og måten de har omstilt seg på gjennom de siste ukene. De har kommet med gode innspill, stått på og hatt forståelse for at dette er en vanskelig tid for mange.

– Selv om det er veldig leit å bli permittert, har de fleste skjønt at dette har vært et nødvendig tiltak. Det har nok også hjulpet at flesteparten av de permitterte bare har vært det delvis.

Jenssen tror tiden har vært utfordrende for mange, og spesielt for de som er foreldre. Det er ikke lett å kombinere hjemmekontor med hjemmeundervisning.

– Vi har også mange unge ansatte, meg inkludert, som er tilflyttere til de ulike stedene vi har kontorer langs kysten. Mange har mistet mye av den sosiale jobbhverdagen på grunn av hjemmekontor, og de strenge retningslinjene når det gjelder hvor mange man kan treffe har også vært tøft.

– Jeg gleder meg til vi alle kan dra på kontoret igjen og skravle ved kaffemaskinen, uten nødvendigvis å holde to meters avstand.