Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Frode og Marte med laptop smiler til kamera

Advokat Frode Steindebakken Rognsaa og konsulent Marta Louise Siqveland med kompetanse i arbeids- og organisasjonspsykologi, begge Tekna, oppfordrer oss alle til å snakke positivt om og til hverandre på jobben. – Å følge seg verdsatt og sett, kan motvirke ensomhet og isolasjon, mener de.

Slår et slag for framsnakking på jobben

– Hvordan arbeidsmiljøet oppleves handler ikke bare om hva arbeidsgiver gjør eller ikke gjør. Det handler også om deg og ikke minst hva du som kollega kan bidra med, eller hvem du ønsker å være på jobben. Det sier advokat Frode Steindebakken Rognsaa i Tekna. Han og andre jurister i Tekna har bistått mange medlemmer der arbeidsmiljøutfordringer har vært det sentrale eller deler av saken de har blitt kontaktet om.

Rognsaas inntrykk i mange av disse sakene er at medlemmene opplever arbeidsmiljøet både utrygt, utstøtende eller isolerende. Årsakene kan selvsagt være komplekse og sammensatte og vanskelige å få fullstendig oversikt over.

– Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at loven adresserer arbeidsmiljøet i dimensjonen arbeidsgiver-arbeidstaker. Arbeidsgivers ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø er definert, og du som ansatt har et medvirkningsansvar. Hva kollegaer kan og bør bidra med er ikke del av denne reguleringen på samme måte, opplyser han.

En god løsning er framsnakking

Advokat Frode Steindebakken Rognsaa og konsulent Marta Louise Siqveland i Tekna stiller følgende spørsmål:
– Hvordan snakker vi egentlig til hverandre og om hverandre når vi er på jobb? Selv om vi vet at positiv og oppmuntrende kommunikasjon er essensielt for trivsel og et godt arbeidsmiljø, vil nok de fleste kjenne til baksnakking i lunsjen, kommentarer, kollegaer som unngår hverandre og isolering. Derfor ønsker vi å rette oppmerksomheten mot hvordan vi som kollegaer opptrer mot hverandre. En ting er at sjefen bør gi deg oppmuntringer og tilbakemelding på jobben du gjør, en annen ting er hva vi som kollegium og kollegaer kan og bør være oppmerksomme på, sier de to.

Frode Steindebakken Rognsaa mener oppskriften er enkel og krever ingen forberedelser, nemlig framsnakking. – Som kollega kan og bør du gjøre en forskjell med tanke på hvordan arbeidsmiljøet oppleves av deg og dine kollegaer.

Spre arbeidsglede

Marta Louise Siqveland som har master i arbeids- og organisasjonspsykologi, bifaller Rognsaa.
– Med framsnakking mener vi at du gir uttrykk for at du setter pris på eller at du ser kollegaen din. Har du en kollega som du synes gjør noe bra, og er dyktig i jobben sin – si ifra til kollegaen din. Har du en kollega som du synes er flink til å ta initiativer – si ifra. Har du en kollega som alltid tar ansvar for at oppvasken tas ut av oppvaskmaskinen – si ifra. Det handler kort og godt om å snakke positivt til og om andre mennesker, sier hun.

– Vi ønsker å fokusere på hva vi som kollegaer kan gjøre for hverandre i hverdagen. Framsnakking er både enkelt og gratis og kan skape følelsen av samhørighet og identitet hos andre. Det kan enten skje på tomannshånd eller i et mer åpent forum. Fremhev din kollega i møter eller i lunsjen dersom hun for eksempel har spesielle ferdigheter eller en kompetanse som du setter pris på, og som du tenker at det er nyttig at flere vet om. Kanskje det nettopp er det som skal til for at prosjekter blir riktig bemannet, eller at sjefen og andre kollegaer blir oppmerksom på at Per og Pål faktisk er fabelaktige ressurser.

Bidra til positiv kultur

– Det bør være fullt mulig å bidra til en kultur der man på arbeidsplassen føler seg sett og føler seg verdsatt av flere. Det innebærer at vi som enkeltpersoner åpner blikket litt og faktisk sier ifra. Minst like viktig som at sjefen ser deg, mener vi det er at du som kollega snakker til og om dine kollegaer når du setter pris på noe hen gjør. Vi tror det kan bidra til ekstra motivasjon og glede for din kollega, og vi tror det kan føre til et bedre arbeidsmiljø for mange. Det kan jo også føre til at kulturen der du arbeider kan endres positivt, og at det er din tur til å bli sett og framsnakket neste gang, mener Rognsaa og Siqveland.

Motvirke isolasjon og ensomhet

– Ved å fokusere mer på hvordan vi snakker til og om våre kollegaer, kan vi bygge hverandre opp og på den måten bidra til å motvirke isolasjon, følelsen av ensomhet og utrygghet på jobb. Rognsaa og Siqveland mener ikke at framsnakking på noen måte er fasiten på alle arbeidsmiljøsaker eller tvister i arbeidsforhold – men de tror at det kan være et positivt, enkelt og virkningsfullt bidrag til hverdagsmiljøet på jobb. – Det er flest hverdager, og det er antakeligvis også hverdagene som er viktigst – ikke årets julebord eller sommerfest. Dersom vi gjennom dette kan bygge en framsnakkingskultur der du arbeider, tror vi at det opplevde arbeidsmiljøet også kan bli annerledes og forhåpentligvis bedre for mange, sier de.

Utfordrer deg

Advokaten og konsulenten med kompetanse i arbeids- og organisasjonspsykologi tror at dette er enkelt og viktig, og har derfor lyst til å utfordre deg som leser dette:

– Tenk over når du sist ga din kollega oppmerksomhet. Tenk etter hvor mange ganger du har fortalt om en kollega i positiv forstand på et avdelingsmøte eller i lunsjen. Tenk også over når du sist ble framsnakket. Vi tror at du kanskje får samme svar som oss. Det skjer altfor sjelden.

– Tenk også på hvordan du ville oppleve det dersom du ble framsnakket av en kollega, ved pulten, i kantinen eller i et avdelingsmøte. Vi tror du vil like å bli framsnakket, og ikke minst tror vi følelsen av å bli sett og verdsatt kan bidra til at du opplever arbeidsmiljøet bedre, tryggere, mer inkluderende og mer motiverende. Spørsmålet er om du tar sjansen på å bidra, undrer de to?

– Vi skjønner at det kan virke utfordrende, men tenk om nettopp ditt bidrag kan redde dagen eller uken til en kollega? Vi vil gjerne bidra til å bygge en positiv bedriftskultur for deg og dine kollegaer – blir du med på laget og tar du utfordringen i dag?

#framsnakkenkollega
#Teknaframsnakking

Frode Steindebakken Rognsaa er advokat i Tekna. Marta Louise Siqveland har master i arbeids- og organisasjonspsykologi, og er konsulent i Tekna.