Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Teknas møte med Sopra Steria,  representanter fra begge deler

MØTE MED LEDELSEN: Tekna med president Lars Olav Grøvik og Katrine Olsson, spesialrådgiver på arbeidsliv, møtte administrerende direktør i Sopra Steria Kjell Rusti. HR-sjef Solfrid Skilbrigt og leder av Tekna-gruppen Anders Kardash. Foto: Sondre Tallaksrud,

– Det viktigste er å øke kompetansen til de ansatte

Sopra Steria vedlikeholder og utvikler kompetansen til sine ansatte på tre ulike måter. Hvordan får man alle til å dele sin kunnskap, uten å holde tilbake ting for egen vinning?

Sopra Steria har vunnet prisen for Norges beste arbeidsplass av "Great place to work" 6 år på rad. De mener deres 20 års lange satsing på kompetanse er en av de viktigste grunnene.

– Bonusen er på 10 000 kroner.

– Særlig de første to-tre årene i yrkeslivet vil du akselere voldsomt her, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i selskapet.

– Vi feirer hvert eneste kompetanseløft

De har stort fokus på å kartlegge kompetansen for å vite hva de ulike ansatte kan, og hva de vil med den kunnskapen.

– Gode planer er det viktigste for å få dette til. Klarer vi å kartlegge alt på en god måte får vi utnyttet mest mulig av ressursene vi har innad i bedriften. All kompetanse rapporteres opp til topps, og kommer med i årsrapporten.

– Det er så viktig å lytte til de ansatte, det må sive oppover i systemet. Man kan ikke sitte på toppen å bestemme, det går ikke, sier han.

I tillegg til å strukturere kunnskapen som eksisterer blant de ansatte, har de satt i verk tre tiltak for at bedriften skal utvikle seg kollektivt videre.

Teknas møte med Sopra Steria,  representanter fra begge deler
LEDEREN AV TEKNA MØTTE LEDEREN AV SOPRA STERIA: Teknas president, Lars Olav Grøvik, møter her Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Norge AS. Foto: Sondre Tallaksrud.

De utvikler kompetansen på 3 måter:

  • Sertifiseringer.
  • Ute på prosjekter.
  • "Power of Sharing"-møter.

– Mye av kompetansen kommer i prosjektene ute på oppdrag. Der får de de lære seg nye roller, nye verktøy og lignende. Hvis noen har jobbet med det samme over tid kan man jo spørre seg om det er riktig, sier Rusti.

– Vi får masse informasjon fra å jobbe med andre selskaper, flere arbeider på nye og spennende måter. Derfra kan vi ta med oss ting å implementere i arbeidet vårt. Akkurat nå er for eksempel bærekraft høyt på listen over metoder og verktøy vi har et ekstra øye på, sier han.

Han forteller at "Power of sharing" ligger i ryggmargen. Dette er noe de jobber mye med, så ingen skal være redde for dele på kunnskapen sin. De har også egne forum kun for dette.

– Man må følge dette opp hele tiden, på alt fra møter til ukesbrev og månedsbrev. Dette gjelder også sertifiseringer. Alt de ansatte gjennomfører blir markert og feiret, sier han.

Teknas møte med Sopra Steria,  representanter fra begge deler
MØTE MED TEKNA-GRUPPEN: Her får leder for Sopra Sterias Tekna-gruppe, Anders Kardash, fortelle om hva de ansatte er opptatt av. Foto; Sondre Tallaksrud.

– Å dele kunnskap ligger i ryggmargen her

Anders Kardash, som er leder for Teknas gruppe i Sopra Steria,  mener sertifisering er det aller viktigste for utviklingen.

– Ja, spesielt for nyutdannende så fungerer de godt for å komme seg opp på riktig nivå. De som ønsker det kan, etter avtale med sin leder, ta de sertifiseringene man ønsker. Man velger selv om det er relevant nå, eller om det kan bli relevant i fremtiden. Bonusen er på 10 000 kroner.

Han har ikke vært i et selskap hvor "Power of sharing" har stått så sterkt blant de ansatte som det gjør der.

– Det er en delingskultur som gjør noe med grunnsjelen. Man blir oppfordret til å dele kompetanse, særlig de som er seniorer skal hjelpe de unge opp og frem. Kunnskapsdeling skal ligge i ryggmargen. Man har også egne temakvelder og arrangementer for nettopp dette.

– Hva får man igjen for det?

– Man får avlastet seg selv, da er det helt nødvendig at man får de unge opp på riktig nivå, sier han.

Teknas møte med Sopra Steria,  representanter fra begge deler
KOMPETANSE: Teknas president, Lars Olav Grøvik, mener vedlikehold og utvikling av kompetanse er et viktig satsingsområdet for alle bedrifter. Foto: Mikkel Moe.

– Leksjon for flere i norsk næringsliv

Teknas president Lars Olav Grøvik synes besøket var lærerikt, og anbefaler andre aktører i norsk næringsliv å ha like stort fokus på kompetansen til de ansatte. 

– Sopra Steria er et selskap som har fokus på kompetanse, de legger vekt på det og forteller at det er viktig for dem med tanke på bunnlinjen. Det er folkene der som er produktet, det er det de lever av. Når du innser det da vet du at å vedlikeholde kunnskapen til de ansatte er det samme som å vedlikeholde verdien av selskapet.

– Det er en leksjon som store deler av norsk næringsliv kan ta med seg. Du må vedlikeholde kunnskapsbasen i selskapet. Det er det som gjør deg istand til å møte fremtiden, være robuste og ha evnen til å tilpasse seg, om det er ny teknologi knyttet til bærekraft, digitalisering eller andre ting, sier Grøvik.