Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik

Tillitsvalgte har en nøkkelrolle i virksomhetenes grønne omstilling, mener Tekna-president Lars Olav Grøvik.

–  Redusere ambisjoner eller øke innsatsen?

Under Teknas arbeidslivspolitiske konferanse 13. januar rådet Tekna-president Lars Olav Grøvik tillitsvalgte til å «pushe» mer på sine arbeidsgivere for å få til en raskere omstilling til det grønne skiftet.

Nå haster det mer enn noen gang! Vi har skikkelig dårlig tid! Det går for sakte! Vi må tverrvende nå!

Slik lød budskapet fra flere av foredragsholderne på Teknas arbeidslivspolitiske konferanse 13. januar. Da snakket de om hvordan nå FNs klimamål om maksimalt 1,5 graders gjennomsnittlig temperaturøkning i verden innen 2050.

Mer enn 300 Tekna-tillitsvalgte fra privat, statlig og kommunal sektor fulgte den digitale konferansen.

Hovedtemaet var hvordan Tekna og det norske arbeidslivet skal møte fremtidens utfordringer, med særlig vekt på bærekraft og det grønne skiftet.

Redusere ambisjoner eller øke innsatsen?

Teknas president Lars Olav Grøvik stilte de retoriske spørsmålene: Må vi redusere ambisjonene eller øke innsatsen, og svarte selv tydelig nei på det første og ja på det andre spørsmålet.

 – Teknas medlemmer har kompetansen som skal til for å gjennomføre den grønne omstillingen som skal til, og den norske modellen er vårt største fortrinn , sa han. Grøvik oppfordret alle Tekna-tillitsvalgte til å stille sine arbeidsgivere spørsmål om bærekraft. Hvor er vi i dag, hva gjør vi nå og hvor vil vi være om fem år? Han minnet også om den sosiale siden ved klimaendringene.

 – Vi må jobbe for et rettferdig arbeidsliv, med likestilling, mangfold og uten diskriminering, sa han.

Trenger flere grønne elektroner

 – Vi står foran ekstremt store utfordringer, og store gjennomgripende reformer på en rekke områder må til, sa sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO. Han mente at Norge er på rett kurs, men at vi må investere raskere i fornybar energi og grønn omstilling.

–   Vi må ta kostnadene nå, så kommer vinningene senere, sa han.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen informerte om Veikartet for prosessindustrien som viser hvordan den skal bli karbonnøytral etter 2045. Han trakk fram flere gode eksempler på virksomheter som satser tungt på bærekraftig drift og grønne arbeidsplasser, for eksempel batterifabrikken Freyr i Mo i Rana, Elkems anodeproduksjon på Herøya, sinkverket Boliden i Odda som er verdensledende på klimaeffektivitet, og smelteverket Tizir i Tyssedal der de nå går over til å bruke hydrogen i stedet for kull.

–  Men vi må produsere flere grønne elektroner. Uten mer fornybar energi klarer vi ikke å gjennomføre det grønne skiftet. Vi trenger påfyll av 20 Terrawatt til 2030 og enda mer til 2050. Da må vi forsere utbygging av havvind. Billig norsk fornybar elkraft er en forutsetning for at det skal være lønnsomt å investere i Norge fremfor for eksempel land som Canada eller Finland, mente Lier-Hansen.

Fornye statens eierskapspolitikk

Næringsminister Jan Christian Vestre gjorde rede for regjeringens politikk for en vellykket omstilling. Han lovet at Staten skal bidra med kapital for å få i gang en offensiv satsing de neste 10 årene.

–  Da vil vi lykkes de neste 50 årene, sa han og opplyste at statens eierskapspolitikk skal fornyes og en grønn industrioffensiv skal komme i gang.

Finansflodbølge i EU

Bærekraftanalytiker Anne Margrethe M. Platou i DNB Markets holdt et interessant innlegg om hvordan finansnæringen spiller en viktig rolle i bærekraftig omstilling. Hun fortalte at det nå rulles ut en finansflodbølge for grønn omstilling i EU. Det handler om hvordan sikre kapitalflyt til nye grønne næringer. Her er taksonomien, et omfattende rapporteringsverktøy for hva som er bærekraftig aktivitet, viktig.

Administrerende direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime sa at Norge har et veldig godt utgangspunkt for å få til de grønne skiftene, men minnet om at vi ikke er alene om dette.

– Det er fullt mulig at Norge blir for seine, og tape i konkurransen med andre. Det vil være synd, sa han.