Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann med bok utenfor bygg

Per Thorvaldsen har skrevet en lærebok slik han selv hadde ønsket å lære fysikk som ung student, med humor og godt forklarte eksempler.

–  Penger skal ikke stå i veien for fysikk

– De fleste lærebøker i fysikk er dørgende kjedelig. Derfor har jeg skrevet en lettfattelig bok om mekanisk fysikk, sier fysiker og førsteamanuensis Per Thorvaldsen som er bekymret for fallende fysikkprestasjoner blant norske elever.

Fysiker og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Per Thorvaldsen synes det er sørgelig at mange ingeniørstudenter kan like lite fysikk når de går ut av studiet som da de kom inn. Derfor har han skrevet en lærebok i emnet klassisk mekanikk, som han gjerne gir bort gratis. Han er glad for at Tekna støtter et nytt opplag av boken.

– Undersøkelser jeg har gjort sammen med kollegaer, der vi testet studentenes kunnskap i klassisk fysikk en god stund etter eksamen, viser at svært mange har liten eller ingen forståelse av klassisk mekanikk.

Thorvaldsen som selv har lang fartstid både fra telekombransjen og som pedagog, forteller at han selv strevet lenge med å forstå mekanisk fysikk.

– Noe av årsaken til dette tror jeg er at vi lever i en verden med friksjon, og det vi oppfatter med sansene våre får vi ikke til å stemme overens med fysikkens lover, det vil si Newtons lover om kraft og bevegelse.

–  Som student husker jeg at kvantefysikk var mye lettere, for da kunne jeg ikke relatere det til min virkelighet. Problemet med mekanikken var at jeg ikke helt stolte på meg selv, for sansene mine sa noe helt annet.

Krefter innenfor og mellom system

Thorvaldsen forteller at han har skrevet boken «Har du draget? En lettfattelig innføring i klassisk mekanikk» fordi han hadde lyst og fordi han håper boken vil hjelpe studenter til å forstå den dynamiske delen av fysikken.

Tittelen spiller på et eksperimenter med snordraget som brukes til å forklare anvendelsen av Newtons lover i praksis.

Mann sitter på gulv med bøker
Per Thorvaldsen, som har hovedfag i gravitasjonsteori, forteller at han selv hadde problemer med mekanisk fysikk. Her sitter han i vestibylen i Fysikkbygget på UiO på Blindern, med Foucaults pendel hengende bak.

–  For å forstå klassisk mekanikk må man tenke system og hvordan krefter virker innenfor og mellom system. Det har jeg prøvd å forklare på en enkel og morsom måte med alternative forklaringer og godt forklarte øvingsoppgaver, sier han.

Ifølge Thorvaldsen er ikke boka en utfyllende lærebok som tar seg av alle emner innen fysikk, men hovedsakelig om mekanisk fysikk, eller forståelsen og anvendelsen av Newtons lover i praksis. Derfor er den tenkt som, tilleggslitteratur.

Gjør det ikke for penger

Nå støtter Tekna et nytt opplag av boken, noe Thorvaldsen er svært glad for. Boken er utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet ved lærebokordningen for høyere utdanning. Utgivelsen er også støttet med stipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Thorvaldsen gir bort boka gratis til interesserte.

–  Jeg gjør ikke dette for penger, men fordi jeg så gjerne vil gjøre studentene flinkere i fysikk. Penger skal ikke stå i veien for fysikk, sier Thorvaldsen som vil at boken blir gitt bort gratis for eksempel til Tekna-studenter.

Han minner om at fysikk inngår i alle ingeniørstudier og handler om hvordan universet er bygget opp og om kreftene som virker på og mellom alt som utgjør universet.

Fysikkprestasjoner i fritt fall

I 2020 kom Liv Sissel Grønmo og Arne Hole ut med boken «20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall» der de viser til TIMSS Advanced som er en studie av elevers kunnskaper det siste året i videregående skole. Den viser at de norske elevenes kompetanse i fysikk var helt i verdenstoppen i 1995, mens det siden den gang har vært en dramatisk nedgang i de norske elevenes prestasjoner.

–  Skal vi ha flinke ingeniører i fremtiden, må vi lære dem de basale tingene i fysikk. I og med at mange ingeniørstudenter har mangelfull forståelse i fysikk fra videregående, ønsker jeg å hjelpe dem i gang med boken min når de begynner å studere, sier Thorvaldsen.

Han gjør også et poeng ut av at han skriver på norsk.

– Jeg tror det kan være vanskelig for mange at lærebøker på universitetsnivå er skrevet på engelsk.

– Den klassiske mekanikken er laget for en verden uten friksjon, mens vi lever i en verden med friksjon, sier Per Thorvaldsen.

Bedre forståelse på norsk

–  Mange er ikke så gode i engelsk – det kan gjelde både studenter av norsk opprinnelse og fra andre land, som har norsk som språk 2 etter morsmålet. Derfor har jeg skrevet på norsk, sier han.

Han mener også at vi burde satt krav til Fysikk 2 i flere studier.

–  Men gjør vi det, får vi sannsynligvis færre studenter, og da får vi mindre penger på grunn av stykkprisbasert finansiering. Det er en uheldig runddans som til syvende og siste går ut over studentene, mener Thorvaldsen.

Et klart budskap til studentene fra Thorvaldsen er at det holder ikke å delta på forelesinger og tro at du forstår når foreleseren løser problemer på tavla.

– Som student må helt fra starten gjøre oppgaver, og du må gjøre det hele tiden. Du må tåle ubehaget med å ikke forstå ting. Men hvis du jobber med oppgaver og spør om hjelp, så vil du forstå etter hvert. Da kommer mestringsfølelsen og kontrollen, sier han.

Work-shop med Tekna-lærere

Nestleder i Tekna Realfagslærerne, det faglige nettverket for realfaglærere i Tekna, Fredrik Gade er glad for at Tekna har bestemt seg for å støtte det nye opplaget av boka.  I løpet av  høsten kommer de til å arrangere en work-shop der de inviterer Per Thorvaldsen til å møte realfaglærerne i nettverket.

– Vi er mange fysikklærere i videregående som har oppdaget verdien av boka og bruker den i undervisningen. Det ligger allerede en gratis pdf-utgave ute.

Selv jobber Fredrik Gade som lektor i fysikk på Sandvika videregående.

lærer foran mattetavle
Nestleder i Tekna Realfagslærerne og lektor i fysikk Fredrik Gade ved Sandvika videregående er bekymret for fysikkfagets stilling i videregående skole.

–  Jeg synes boka er veldig inspirerende. På min skole bruker vi for eksempel øvingsoppgaver fra boka i fysikkundervisningen. De er tatt fra hverdagen, er engasjerende og veldig godt forklart, sier Fredrik Gade.

Gade var selv ute og uttalte seg om krisen i fysikkfaget tidligere i vår.