Bilde av et kart over Europa med forskjellige farger på landene ut ifra deres score

Nå kan du sjekke hvordan norske elever har gjort det på Pisa-testene i matte og naturfag fra 2006 til 2018

Norge klarer ikke å ta igjen de beste i Europa – sjekk kartet her

– På stedet hvil er for dårlig, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg om resultatene fra Pisa-undersøkelsen 2018 som ble offentliggjort 3. desember.

Nå kan du sjekke hvordan norske elever har gjort det på Pisa-testene i matte og naturfag fra 2006 til 2018, på dette interaktive kartet:

  • Her kan du se at Estland, Finland, Polen og Slovenia ligger på topp i naturfag, mens Norge ligger på nivå med Portugal og Frankrike.
  • I matematikk er de norske resultatene noe bedre, men vi er fortsatt bak Estland, Polen, Nederland og Sveits.

Randeberg håper de nye læreplanene som ble introdusert nylig kan bringe skolen i riktig retning.

– Her hevder regjeringen at de skal vektlegge dybdelæring, algebra, algoritmisk tenkning og programmering. Dette er fine ord, men endringene krever god implementering og nok ressurser. Faglig oppdatering av lærere må prioriteres, det samme må lærerutdanningen. I dag ligger Norge i bunnsjiktet i rekruttering av lærere til realfagene. Dette er svært bekymringsfullt, sier hun.

Har du gode forslag til hvordan vi skal ta igjen de beste, skriv en mail til oss: magasinet@tekna.no